AGROALIMENTACIÓ | 08/11/2017  DARP

El DARP facilita l’accés a les dades declarades a la DUN

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) impulsa eines com l’aplicació Cromos, el Mapa de cultius DUN i el portal Dades obertes Gencat per modernitzar el desenvolupament del sector agrari català.

La declaració única agrària (DUN) és la declaració anual de l’explotació agrària que de forma obligatòria ha de fer la persona titular que disposa de superfície productiva agrícola (exclòs les de consum propi), si ha de sol·licitar determinats ajuts o ha de realitzar determinats tràmits amb el DARP. La base geogràfica de declaració de totes les parcel·les de l’explotació és el recinte SIGPAC.La declaració única agrària (DUN) és la declaració anual de l’explotació agrària que de forma obligatòria ha de fer la persona titular que disposa de superfície productiva agrícola (exclòs les de consum propi), si ha de sol·licitar determinats ajuts o ha de realitzar determinats tràmits amb el DARP. La base geogràfica de declaració de totes les parcel·les de l’explotació és el recinte SIGPAC.

El Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amb les següents actuacions reforça el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i proporciona noves eines de modernització i estalvi pel desenvolupament del sector agrari català:

  • Aplicació Cromos
  • Mapa de cultius DUN
  • Dades obertes Gencat

 

Una gestió global de l’explotació agrària amb la utilització de l’aplicació de Cromos

 

La Direcció General de Desenvolupament Rural del DARP ha actualitzat l’aplicació CROMOS, des d’on es pot descarregar les dades de les explotacions agrícoles de la DUN.

Des de l’any 2005 es possible l’accés a les dades de les explotacions agràries en format alfanumèric i gràfic permet la millora de gestió de les explotacions agràries i pretén esdevenir una eina al servei, tant del sector com dels agricultors a títol individual.

Les dades es poden obtenir en múltiples formats pels diferents nivells d’usuari i necessitats: des de la simple descàrrega en format Excel per tenir un llistat de les parcel·les declarades, a descarregar-les en formats gràfics: KMZ de Google Earth o Shapefile per a veure-les sobre el terreny en 3D o poder carregar-les en el mòbil o tauleta.

Diverses empreses catalanes ja han desenvolupat eines per a utilitzar aquestes dades, oferint als seu clients l’anàlisi de les mateixes de cara a la gestió tècnica-empresarial de l’explotació agrària (tractaments fitosanitaris, fertilització, control de personal, ús de maquinària, etcètera), orientant-les a la planificació i a la presa de decisions des de l’ordenador o a través d’aplicacions específiques per al mòbil o per a la tauleta.

Les dades de descàrregues del SIGPAC reflecteixen l’èxit de l’obertura d’aquestes dades, tant a particulars com a les entitats que realitzen la DUN. En els tres darrers mesos (juliol-agost-setembre) s'han fet més de 2.000 descàrregues de dades de la campanya actual DUN 2017.

Per altra banda les dades d’accés a CROMOS mostren un augment creixent de consultes arribant a més de 50.000 aquesta campanya.

 

El Mapa de cultius DUN

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va iniciar al 2015 la publicació del mapa de cultius de Catalunya amb origen DUN. Actualment  hi ha disponibilitat tres mapes de cultius amb les dades de la DUN 2015, 2016 i 2017.

En el mapa de cultiu apareixen georeferenciades les parcel·les declarades a la DUN.  Aquestes dades poden tenir diverses utilitzats. A tall d’exemple:

  • la identificació de cultius  a nivell de detall de parcel·la
  • impacte-valoració econòmica d’incendis, pedregades, plagues, nova infraestructures (Si coneixem l’àrea afectada podem conèixer quins cultius es situen en aquesta zona)
  • la possible canvi dels conreus per la transformació en regadiu
  • evolució geogràfica de determinats productes
  • possible impacte dels conreus en determinades poblacions d’animals (aus, insectes,...)
  • estudis en relació a l’efecte del canvi climàtic en l’agricultura


El DARP disposa d’un visor propi amb diferents funcionalitats que permet  la consulta de les capes de cultius (DUN 2015, 2016 i 2017) i altres capes segons les necessitats del usuari.

 

Accés a Dades obertes. Portal de transparència

 

El DARP des de 2012 aposta per l’obertura de dades, facilitant l’accés a les dades completes del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) per a la seva descàrrega des del portal de dades obertes de la Generalitat, apostant així per la col·laboració amb el sector i amb tots els interessats.

Des de 2015 també estan disponibles les dades del mapa de cultius DUN de les darreres campanyes.

El dataset de dades del mapa de cultius és el segon més consultat dels més de 500 fitxers que actualment estan disponibles al web de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.

 

Si teniu dubtes, consultes i propostes de millora us podeu adreçar a:

cromos.daam@gencat.cat
dun.daam@gencat.cat
sigpac.daam@gencat.cat