FRUITA | 13/11/2017  Afrucat

Afrucat calcula que els productors de fruita de pinyol han perdut 60 M€

Afrucat ha xifrat el que han perdut els productors de fruita de pinyol aquesta campanya en15 cèntims per quilo de mitjana, el que representa que Catalunya ha perdut 60 milions d’euros en la comercialització dels préssecs i nectarines.

Segons Manel Simon, director general de l’associació, “en aquests moments ja es comencen a fer públiques les liquidacions que rebran els productors que se situen entre 0,15 i 0,26 cèntims per quilo i, si tenim en compte que els costos a camp s’han incrementat uns 3 cèntims, han tingut uns costos d’aproximadament 37 cèntims per quilo”.

Simon ha afegit que “aquests càlculs s’han fet per a productors amb una explotació mitjana de 8 hectàrees, però que s’ha de tenir en compte que a les explotacions de menys de 5 hectàrees els costos es poden disparar fins als 50 o 60 cèntims per quilo, el que provoca situacions força més dramàtiques”.

L’Afrucat, a partir d’un estudi elaborat amb les dades de les darreres campanyes, ha presentat una proposta que elevarà a totes les taules de debat que ara estan obrint les administracions, i que consisteix en sol·licitar un pla d’arrencada per aconseguir que Espanya disminueixi en un 15% la seva superfície de fruita de pinyol (en aquests moments Espanya té 80.000ha de préssecs i nectarines, 23.000 de les quals són a Catalunya).

Aquest pla hauria d’incentivar les arrancades amb uns ajuts que Afrucat xifra en uns 4.500 euros per hectàrea i hauria de comptar amb el compromís del productor de no tornar a plantar-hi cap varietat de fruita de pinyol.

Segons el director general de l’associació aquest pla tindria una despesa per l’administració d’uns 55 milions d’euros per a tota Espanya, el que suposaria menys del que ha perdut només Catalunya en una sola campanya.