AGROALIMENTACIÓ | 16/11/2017  CCPAE

Catalunya es confirma com l'epicentre de la transformació i la comercialització d'aliments ecològics

Catalunya concentra el 25,7% d’operadors elaboradors, el 36,1% d’importadors, el 39,13% d'exportadors i el 26,01% de comercialitzadors del sector ecològic a tot l’Estat. També és la tercera comunitat en superfície ecològica, darrere d'Andalusia i Castella-La-Manxa.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) ha publicat les estadístiques estatals de producció ecològica del 2016, que ofereixen anualment una comparativa entre comunitats autònomes i províncies en indicadors molt variats dels sectors primari, secundari i terciari. Les dades refermen la posició capdavantera de Catalunya pel que fa al sector agroalimentari ecològic estatal.

 

Operadors

 

Pel que fa a operadors registrats per activitat, és a dir, productors vegetals, ramaders, elaboradors, importadors, exportadors, comercialitzadors majoristes i minoristes, l'any 2016 Catalunya repeteix la tercera posició, amb un total de 3.942 operadors (gairebé el 9,44% del total estatal), superada per Andalusia (14.489, 34,69%) i Castella-La-Manxa (7.128, 17,06%). Catalunya encapçala la taula en operadors elaboradors amb 979 operadors (25,7 del total estatal), seguida d'Andalusia (608, 15,96%) i Comunitat Valenciana (450, 12,26%); lidera destacadament en comercialitzadors amb un total de 367 operadors (26,01% del total estatal), seguida de la Comunitat Valenciana (173, 12,26%) i Andalusia i Astúries (171, 12,12%); i també és la comunitat amb més importadors, amb un total de 74 operadors (36,1% del total estatal), pels 46 (22,44%) de Comunitat Valenciana o els 44 (21,46%) d'Andalusia.

 

Superfície i cultius

 

L'any 2016, Catalunya va tancar-lo amb 171.925 Ha dedicades a l'agricultura ecològica (8,52% del total estatal), afiançant la tercera posició per darrera d'Andalusia (976.414 Ha, 48,37%) i Castella-La-Manxa (391.353 Ha, 19,39%).

Per cultius, Catalunya destaca com primera en cultius farratgers (7.546Ha), segona en el conreu de la vinya (13.852Ha), i tercera en fruiters (873Ha). A més, es troba segona en el rànquing de prats i pastures (124.380 Ha).

 

Explotacions ramaderes i caps de bestiar

 

Amb 834 (10,64% del total estatal) explotacions ramaderes es manté segona en el rànquing, després d'Andalusia (4.934 explotacions, 62,97%). Catalunya és primera comunitat en avicultura de carn (31 explotacions, 40,79% del total estatal) i avicultura de posta (54, 22,04%), i segona en vaquí de carn (426, 12,04%), cabrum de carn (81, 14,29%), cabrum de llet (19, 9,9%) i equí (77, 15,4%). Val a dir que és l'única que té registrada cunicultura ecològica (2 explotacions).

Pel que fa a caps de bestiar, Catalunya passar a ser segona en aus de corral (184.386 caps, 22,75%), i es manté segona en bovins (36.661 caps, 18,35%) i passa al tercer lloc en cabrum (10.135 caps, 13,81%). El 2014, Catalunya va produir 887 tones de carn ecològica (3,35%), passant de quarta a cinquena comunitat per darrere d'Andalusia, Extremadura, Castella-La-Manxa i ara també Galícia.

 

Indústria agroalimentària

 

Si bé Catalunya lidera en nombre d’operadors transformadors inscrits, agrupant les activitats desenvolupades segons el tipus de producte transformat, per tercer any consecutiu, esdevé la tercera Comunitat Autònoma amb més activitats agroindustrials relacionades amb la producció vegetal (790 activitats) i la producció animal (205 activitats), comptant amb el 15,04% de tot l’Estat. Només Andalusia, amb un 26,94% de les activitats industrials, i Comunitat Valenciana, amb el 16,02%, superen Catalunya.

Catalunya destaca per ser la comunitat amb més agroindústria relacionada amb l'elaboració de begudes (202 activitats, 19,57%), de les quals 190 són cellers (21,86%); fabricació de pinsos (27 activitats, 22,88%) i l'elaboració de productes carnis i conserves de carn (112 activitats, 28,35%). Segona en l'elaboració de pa (110 activitats, 21,11%) i en l'elaboració de productes lactis (24 activitats, 17,52%). I tercera en la transformació hortofrutícola (185 activitats, 8,94%), elaboració d'olis (82 activitats, 10,21%).

 

Estadístiques estatals

 

La superfície registrada a Espanya en el mètode de producció ecològica ha assolit la xifra de 2.018.802 hectàrees l'any 2016, el que suposa un increment del 2,55% respecte l'any anterior. D'aquestes, una mica més de la meitat corresponen a pastures permanents, el que suposa un important actiu per al desenvolupament de la ramaderia ecològica, que puja a 7.836 explotacions ramaderes, amb un 3,75% d'increment respecte el 2015.

Pel que fa a operadors (productors, elaboradors, comercialitzadors majoristes i minoristes, exportadors, importadors), el 2016 s'ha arribat als 41.771, un 10,3% més que l'any anterior.