SANITAT ANIMAL | 20/11/2017  DARP

El DARP i FAADA creen un protocol per a la millora de les condicions de benestar animal dels èquids

En aquest document s’inclou el procediment per denunciar aquelles situacions en què els animals estiguin en condicions inadequades, abandonats o corri risc la seva vida

El protocol estableix les actuacions a realitzar en cas de detecció d'un èquid en condicions inadequades. Font: DARP

El protocol estableix les actuacions a realitzar en cas de detecció d'un èquid en condicions inadequades. Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha elaborat conjuntament amb la Fundació per a l’Assessorament i Defensa dels Animals (FAADA) un protocol per a la gestió dels abandonaments o manteniment en condicions inadequades dels èquids a Catalunya.

El document estableix les actuacions a realitzar en cas de detecció, ja sigui per controls oficials o per denúncies de particulars o d’altres administracions, d’un èquid en condicions inadequades, i fixa els mecanismes per a una millor coordinació entre els diferents agents implicats. Així mateix, es concreten les mesures cautelars i de seguiment  de l’estat dels èquids.

A més, per primera vegada, inclou una fitxa per a  la valoració de l’estat dels animals en base a uns indicadors objectius de l’estat sanitari, del maneig i de les instal·lacions, de manera que en funció de la puntuació obtinguda es determinaran les mesures a adoptar posteriorment.

Amb aquest protocol es pretén garantir el benestar dels èquids, així com evitar el patiment o en determinats casos el maltractament dels animals. En la seva elaboració també han col·laborat activament experts de l’Hospital Clínic veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona.

RuralCat estrena nou format de butlletí setmanal

Creada la primera xarxa europea de recerca en viticultura de muntanya i heroica

El proper 18 de març s’obren les inscripcions a 10 cursos de formació a distància