PORCS D'ENGREIX | 14/12/2009  Ruralcat

Estudi pioner a Espanya sobre salmonel·losi a granges porcines

El departament de Sanitat Animal de la Universitat de Lleó ha publicat el primer estudi sobre la prevalença de salmonel·losi a les granges porcines d'engreix espanyoles. Es tracta del primer treball d'aquest tipus que es realitza al país.

La recerca va consistir en la presa de deu mostres de 232 explotacions de 43 províncies espanyoles, pertanyents a 14 comunitats autònomes. Posteriorment, es va determinar si el porc estava infectat per salmonel·losi mitjançant els fems, l'únic mètode in vivo útil en aquests casos. L'estudi va posar en evidència una major presència de Salmonella enterica, el bacteri que causa el major nombre de casos de salmonel·losi en éssers humans a Europa. Igualment, va detectar dos factors de risc:

  • L'ús de pinso pel·letitzat.

  • La mida de les explotacions.

 

El pinso pel·letitzat com a factor de risc

 

El treball realitzat va demostrar que les granges que utilitzen pinso pel·letitzat, cada vegada més habitual, tenen un risc dues vegades major de tenir animals infectats respecte a les quals no l'utilitzen, ja que la pel·letització causa unes condicions favorables per a la infecció en la digestió, al modificar l'ecosistema digestiu del porc. De l'estudi, un 57'2 per cent les granges d'engreix es declinaven pel pinso pel·letitzat, enfront d'un 42'8 per cent que seguia utilitzant farines.

 

La mida de les explotacions també influeix

 

El segon factor de risc està directament relacionat amb la grandària de la granja. A major nombre de porcs, més possibilitats que contreguin salmonel·losi. No obstant, aquest és un factor complex, ja que en altres països on s'ha realitzat el mateix estudi, no s'arriba a les mateixes conclusions Tota la informació d'aquest treball, finançat per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les seves sigles en anglès), permetrà elaborar un programa de control de la malaltia a les granges d'engreix porcí per part de l'Administració. S'ha de destacar que, el fet que un animal estigui infectat no implica que la carn sigui portadora d'agents patògens. No obstant, la indústria càrnia ha d'extremar les accions, ja que una de les principals fonts de contaminació en l'escorxador són els animals infectats que arriben per a ser sacrificats.