PRODUCTES LACTIS | 10/12/2009  Ruralcat

Homologat el contracte tipus de subministrament de llet d'ovella per la seva transformació

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'Ordre per la que s'homologa el contracte tipus de subministrament de llet crua d'ovella a granel amb destinació a la seva transformació en producte làctics per consum humà, que regirà durant la campanya 2009-2010.

Ovella

Aquesta Ordre dona resposta a la sol·licitud d'homologació d'un contracte tipus, expressada per l'Associació Agrària de Joves Agricultors, la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders, la Unió de Petits Agricultors, les Cooperatives Agroalimentàries i l'Associació Nacional de Fabricants de Formatge.

 

Compromís entre el subministrador i el transformador

 

Segons estableix el contracte, el subministrador es compromet a entregar i el transformador a acceptar la producció de llet d'ovella obtinguda a les explotacions ramaderes, d'acord amb les clàusules establertes en el contracte. No obstant, la llet entregada haurà de complir unes especificacions mínimes de qualitat recollides a les normatives existents. A més, s'assenyala que el control, seguiment i vigilància del compliment del contracte es realitzarà mitjançant la corresponent Comissió de seguiment.