SANITAT ANIMAL | 01/12/2009  Ruralcat

Els porcs criats a l'exterior tenen millor salut

Un estudi dut a terme a la Universitat d'Aberdeen, al Regne Unit, ha posat de manifest que els garrins que viuen a l'exterior, en contacte amb la natura, obtenen bactèris "amics" que els ajuden a desenvolupar millor el seu sistema immunitari.

Truja a l'aire lliure

Els resultats, publicats al portal web BMC Biology, proporcionen la primera connexió directa entre viure a l'exterior, immunitat i l'expressió genètica. I també indiquen que millorar les bactèries de l'intestí durant les primeres etapes de la vida, pot reduir les al·lèrgies i altres malalties autoimmunes.

 

Bactèries molt beneficioses per a la salut

 

Els investigadors van treballar amb dos grups de 27 garrins, que van criar en un ambient exterior (equiparable a la cria extensiva o semiextensiva) i en un ambient interior (cria intensiva), respectivament. Posteriorment, es van sacrificar garrins amb 5, 28 i 56 dies d'edat, per a analitzar els teixits de l'intestí i els excrements. L'estudi va demostrar que el 90 per cent de les bactèries dels intestins dels porcs criats a l'exterior pertanyien al grup dels Firmicuts. Moltes d'elles eren de la família Lactobacillaceae, conegudes pels seus efectes positius per a la salut i per la seva habilitat de limitar alguns patògens de l'intestí com l'Escherichia Coli o la Salmonella. En canvi, en els porcs criats en interiors, els Firmicuts representaven menys del 70 per cent de les bactèries intestinals, i en el cas de porc aïllats, tot just el 50 per cent. La proporció de bactèries de la família Lactobacillaceae encara era menor. El grup de recerca també va trobar que les diferències en les comunitats microbianes dels intestins afecten l'expressió dels gens associats amb el sistema immunològic dels garrins. D'aquesta manera, els animals aïllats, o crescuts en interiors, van expressar més gens involucrats en les respostes autoimmune inflamatòries, així com en la síntesi de colesterol, que els animals criats amb sistemes a l'aire lliure.