TESI DOCTORAL | 25/11/2009  Ruralcat

Tècniques de maneig de pomers en producció ecològica

Una tesis doctoral, presentada per la Dra. Georgina Alins Valls de l'IRTA, ha tingut com a objectiu incrementar el coneixement en varietats resistents, cobertes vegetals, control del pugó cendrós i aclarida amb la finalitat d'augmentar la rendibilitat de les pomeres ecològiques del sud d'Europa.

Pomes ecològiques

Font: IRTA

 

Control de males herbes i plaques

 

Una de les branques de la tesi era portar a terme un assaig de cobertes vegetals en una plantació jove de pomeres per a estudiar la seva influència en el creixement i la producció dels arbres, així com en la presència de plagues i enemics naturals. Els resultats indiquen que la presència de vegetació no ha afectat la producció dels arbres, ni dels enemics naturals en aquests, ni a la incidència de plagues, a excepció del pugó verd, que va ser menor en els arbres de les cobertes amb vegetació. Respecte al control del pugó cendrós a la tardor, es van provar varis tractaments (defoliació, aplicació d'extracte d'all,caolí, sabó potàssic i piretrines). Només la defoliació va impedir la colonització de la tardor i controlar la plaga durant la primavera següent. En quant a la resta de tractaments, només les piretrines aplicades durant el període de presència d'ovípares van controlar satisfactòriament les poblacions primaverals del pugó cendrós.

 

Aclarida durant la floració

 

En els assajos d'aclarida en floració es van usar un total de 10 productes entre la varietat 'Red Chief' i 'Golden Smoothee®'. El sabó potàssic i l'oli d'oliva van reduir la càrrega dels arbres, però també van provocar russenting (pardejament /oxidació) en els fruits de 'Golden Smoothee®'. Els únics productes que avan aclarir sense malmetre la collita van ser el permanganat potàssic i el polisulfur de cal.

 

Valoració agronòmica i sensorial de diferents varietats

 

També es van avaluar agronòmicament i sensorialment vuit varietats de pomes resistents al motejat i dues varietats poc susceptibles a aquesta malaltia durant un periode de 3 anys. Les varietats 'Condessa', 'Arianecov', 'Juliet®' i 'Topazcov' van ser les varietats menys susceptibles al oïdi, mentre que 'Juliet®' va mostrar poca susceptibilitat al pugó cendrós. Les varietats millor valorades per als consumidors foren 'Arianecov', 'Dalinredcov', 'Goldrush' i 'Modì®'. Els resultats obtinguts en aquesta tesis, posen de manifest la dificultat que actualment presenta el conreu de poma ecològica, essent necessària la posta a punt de tècniques de maneig per a que la producció ecològica de poma sigui econòmicament viable en les zones actuals de conreu. La tesis doctoral presentada per la Dra. Georgina Alins Valls de l'IRTA de Lleida titulada: Tècniques de maneig de pomers (Malus domestica Borkhausen) en agricultura ecològica, va obtenir la qualificació d'excel·lent cum laude.