SANITAT ANIMAL | 19/10/2009  Ruralcat

El CReSA investiga la transmissió vertical del Torque teno virus en porcs

El Torque teno virus (TTV) és un virus ADN que forma part de la família dels Anellovirus i que infecta a diferents espècies, entre elles al porc. Tot i que es considera que es transmet majoritàriament per via horitzontal, no es poden descartar altres possibles vies de transmissió com la vertical.

Garrins

Font: CReSA

Tècnics del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) han realitzat dos estudis sobre la transmissió vertical del TTV en el porc. Els objectius de la recerca eren:

  • Determinar la prevalença dels dos genogrups de TTV en mostres de semen i sèrum procedents de verros utilitzats per inseminació artificial.

  • Analitzar mostres de calostre i sèrum procedents de truges gestants, així com sèrum de garrins nascuts morts procedents de les mateixes.

D'aquesta manera es pretenia determinar si la ruta sexual, així com la ruta transplacentària/intrauterina i la lactació són importants per la disseminació del TTV en porcí. Per a dur a terme l'estudi, es va utilitzat la tècnica de reacció en cadena de polimerasa (PCR).

 

Resultats i conclusions de l'estudi

 

La primera línea d'investigació va analitzar les mostres de semen i sèrum de 53 verros. La prevalença (proporció d'individus que presenten una malaltia) de genogrup 1 en semen i sèrum va ser del 55 per cent i del 64 per cent, respectivament, mentre que es va determinar una prevalença més baixa del genogrup 2 en el semen (32 per cent) i el sèrum (38 per cent). En el segon estudi es van analitzar 61 mostres de calostre (separant la llet de la fracció cel·lular), 10 mostres de sèrum de truges i 30 sèrums de garrins nascuts morts. El genogrup 1 es va detectar en un 26 per cent de les mostres de llet i un 38 per cent de les fraccions cel·lulars analitzades, mentre que la prevalença del genogroup 2 al component de llet i a la fracció cel·lular va ser del 31 per cent i 28 per cent, respectivament. Pel que fa a les mostres de sèrum de truja, un 60 per cent estaven infectades amb genogrup 1 i un 30 per cent amb genogrup 2. Els resultats obtinguts de l'anàlisi dels garrins nascuts morts confirmen una prevalença del 50 per cent i 7 per cent del genogrup 1 i genogrup 2, respectivament. La detecció de TTV en les mostres de semen, calostre i sèrum de truges i garrins nascuts morts confirma que la transmissió vertical juga un paper important en la transmissió del virus. Rutes de disseminació com la sexual, transplacentària/uterina i mitjançant lactació semblen ser freqüents i reforcen la idea que el TTV utilitza diferents vies per a potenciar la seva transmissió.