SANITAT VEGETAL | 07/10/2009  Ruralcat

Autorització excepcional de productes fitosanitaris pel control de Tuta absoluta

La direcció general de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha resolt l¿autorització excepcional per la comercialització durant 120 dies dos productes fitosanitaris per a tractaments contra Tuta absoluta del tomàquet.

Tuta absoluta

Des de l'any 2007 la presència a la major part del territori espanyol de l'arna del tomàquet ha causat grans pèrdues en les plantacions de tomàquet. Tot i que les Comunitats Autònomes han posat en marxa diferents mesures per a lluitar contra ella, el gran potencial reproductiu i l'elevat nombre de generacions al llarg de tot l'any, han provocat que els greus efectes i extensió d'aquesta plaga requereixin de mesures extraordinàries. Així, des del MARM s'ha autoritzat excepcionalment la comercialització per un període de 120 dies, del 10 d'octubre de 2009 al 10 de febrer de 2010, dels productes fitosanitaris Fenos (Flubendiamida 24%) de Bayer CropScience, SL i Alverde (Metaflumizona 24%) de Basf Espanyola, SA per al tractament contra la Tuta absoluta. Amb aquests productes no es podran realitzar més de dues aplicacions per cicle de cultiu, i tenen un termini de seguretat d'un dia pel Fenos i de tres dies per l'Alverde. Tots dos productes ja estan autoritzats a altres països com Itàlia i Grècia, per a lluitar contra lepidòpters del tomàquet.