PAC | 04/12/2017  DARP

El futur de l’alimentació i de l’agricultura segons la Comissió Europea

La Comissió Europea ha comunicat al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions el document que recull els principis que han de permetre que la PAC conservi la seva eficàcia en el futur.

Font: Comissió Europea

Font: Comissió Europea

La Comissió Europea ha comunicat al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions el document “El futur dels aliments i de l’agricultura”.

Aquesta iniciativa emblemàtica preveu dotar els estats membres de més responsabilitats a l’hora de decidir com i on s’inverteix el finançament de la PAC, amb l’objectiu d’aconseguir una sèrie d’objectius comuns i ambiciosos relacionats amb el medi ambient, el canvi climàtic i la sostenibilitat.

Malgrat que es manté l’actual estructura dels dos pilars, es fixaran unes mesures concretes per assolir els objectius acordats a escala de la UE. Cada estat membre elaborarà un pla estratègic propi, aprovat per la Comissió, on s’explicarà de quina manera preveu aconseguir els seus objectius. Es prestarà més atenció a fer un seguiment dels progrés realitzat i a garantir un finançament orientat a resultats concrets, en comptes de centrar-se tant en els aspectes relatius al seu compliment. La substitució d’un plantejament igual per a tothom per un plantejament a mida de cada un significa que hi haurà una major proximitat entre aquesta política, amb repercussions a la vida real, i qui l’aplica sobre el terreny.

Es mantindrà l’ajuda als agricultors a través del sistema de pagaments directes, però la Comissió explora algunes possibilitats per contribuir a garantir, de manera més adequada i equitativa, la renda dels agricultors.

El canvi climàtic i les pressions sobre els recursos naturals continuaran afectant l’agricultura i la producció d’aliments; per tant, la futura PAC ha de ser més ambiciosa pel que fa a l’eficiència dels recursos, la protecció del medi ambient i l’acció per al clima.

Altres principis que també recull el document i que en el futur caldrà tenir en compte:

  • Fomentar la utilització de tecnologies modernes per ajudar els agricultors sobre el terreny i aportar al mercat més transparència i seguretat.
  • Animar els joves a incorporar-se a l’activitat agrària.
  • Donar resposta a la preocupació de la ciutadania sobre la producció agrària sostenible, tenint en compte la salut, la nutrició, el malbaratament d’aliments i el benestar dels animals.
  • Establir una concertació entre polítiques de la UE en consonància amb la dimensió mundial, sobretot en l’àmbit del comerç, la migració i el desenvolupament sostenible.
  • Crear una plataforma a escala de la UE sobre gestió de riscos, per ajudar de la millor manera possible als agricultors a fer front als imponderables climàtics, la volatilitat dels mercats i altres riscos.

Les propostes legislatives que caldrà fer per donar forma a aquests objectius apuntats per aquesta comunicació, les presentarà la Comissió abans de l’estiu de 2018, després de la proposta del Marc Financer Plurianual (MFP).

Informació relacionada

El més llegit

Publicada la fitxa tècnica “Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles”

L’Oficina de l’Agricultura de Precisió es renova amb un disseny més visual i nous continguts

Les dones representen el 40% de l’ocupació al sector agroalimentari català