FINS AL 15 DE SETEMBRE | 12/07/2011  AlimenCat

La Fundació Alícia convoca 18 beques per al 2012

La Fundació Alícia ha convocat 18 beques d'investigació per al 2012, amb l'objectiu d'oferir als estudiants seleccionats un coneixement de recerca aplicada als productes i processos culinaris, així com els hàbits alimentaris en un centre de referència mundial. El termini per sol·licitar una beca finalitza el 15 de setembre i poden accedir els estudiants que tinguin una matrícula en actiu en qualsevol Universitat o escola amb la qual pugui formalitzar un conveni de pràctiques amb la Fundació.

Alícia_cont_12_07_11

Logotip de les beques Alícia 2012. Font: Fundació Alícia.

 

La convocatòria comprèn les àrees de coneixement associades a la cuina i les disciplines relacionades, des del punt de vista de la ciència, la tecnologia, la salut, la producció d'aliments i el seu consum. Cal destacar que els estudis objecte d'aquestes beques, amb una durada de 4 mesos, han de ser a temps complet, de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 hores, excepte casos excepcionals que s'hauran d'acordar prèviament amb la Fundació. A més, els estudiants sol·licitants hauran d'acreditar el coneixement del català, castellà o anglès.

 

La finalitat d'aquestes beques és proporcionar el coneixement, rigor científic i mètode en la recerca culinària ajudant a que tothom mengi millor, que els estudiants puguin aprendre allò que s'ajusta millor a les seves capacitats i potencial i que n'obtinguin el màxim aprofitament d'aquests.

 

Difusió del patrimoni agroalimentari i gastronòmic

La Fundació Alícia és un centre de recerca dedicat a la innovació en cuina i a la difusió del patrimoni agroalimentari i gastronòmic. Té una clara vocació social i és un centre obert al públic, amb l'objectiu de promoure una bona alimentació.

 

Amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà existent en tot el seu àmbit d'actuació i convençuda de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, convoca anualment un programa de beques per cursar pràctiques curriculars a la seu de la Fundació.