DOSSIER TÈCNIC | 13/07/2011  RuralCat

DT 50: "Noves plagues a Catalunya"

La situació geogràfica de Catalunya, la gran varietat de cultius que disposa i la globalització dels mercats, l'han convertit en un territori d'alt risc d'introducció de noves plagues procedents de l'exterior. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha editat el Dossier Tècnic número 50 "Noves plagues a Catalunya".

portada_cont_13_07_11

Detall de la portada del Dossier Tècnic número 50. Font: DAAM.

 

Aprofitant que el Dossier Tècnic arriba al seu número 50, i després d'haver estat publicat ininterrompudament des de l'any 2005, és el propi conseller del DAAM, Josep Maria Pelegrí, qui s'encarrega de realitzar la seva presentació. A més, l'entrevista de la contraportada del número actual està protagonitzada per Emili Montesinos Seguí, catedràtic de Patologia Vegetal de la Universitat de Girona, que ha centrat la seva recerca en el camp de la patologia vegetal.

 

El comerç globalitzat i l'increment del risc de noves plagues

Aquest Dossier Tècnic informa sobre les noves plagues que han entrat a Catalunya darrerament com a conseqüència del comerç globalitzat i quina és la normativa de la Unió Europea per evitar la seva introducció i dispersió.

 
Algunes d'aquestes plagues sobre les que tracta el Dossier són: el caragol poma (Pomacea insularum), una espècie invasora molt nociva que afecta les plantacions d'arròs; el nematode del pi (Bursaphelenchus xylophilus); el foc bacterià de les rosàcies, una greu malaltia eradicada a Catalunya; noves plagues en boscos i vinya; o una nova plaga del cultiu de tomàquet (Tuta absoluta), procedent del continent sud-americà.

 
Tanmateix, el Dossier ofereix l'experiència i la visió adquirides al llarg de diverses campanyes per al control i eradicació de plantes invasores en els conreus de Catalunya i adverteix que es tracta d'un procés complex i amb resultats no immediats. Per això recorda que és essencial per tenir èxit una ràpida detecció i actuació sobre la mala herba.