PROVA PILOT | 18/06/2009  Ruralcat

El DAR promou la lluita alternativa contra la mosca de l'olivera

El Departament d¿Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) i l'Associació de Defensa Vegetal (ADV) del Baix Ebre i el Montsià, començaran a Tortosa una prova pilot per a analitzar la viabilitat d'un mètode alternatiu a les fumigacions aèries contra la mosca de l'olivera.

Model de mosquer

El director dels Serveis Territorials del DAR a les Terres de l¿Ebre, Antoni Espanya, ha presidit la roda de premsa de presentació de la prova pilot de tractament contra la mosca, que es durà a terme en 400 hectàrees d'aquesta població. És un tractament més sostenible i respectuós amb el medi que, en una zona com les Terres de l¿Ebre, on es concentra el cinquanta per cent de la superfície d¿olivera de Catalunya, resulta especialment adequat.

 

Importància de la mosca de l'olivera

 

La mosca de l¿oliva, Bactrocera oleae, provoca la caiguda prematura d¿una part dels fruits de l¿arbre i la pèrdua de qualitat de l¿oli, ocasionant greus danys a les collites amb perjudicis econòmics importants. A les comarques olivareres del Baix Ebre i el Montsià, la incidència d¿aquesta plaga és molt elevada pel que es fa necessari tenir un control estricte sobre ella. En aquestes comarques, fa anys que es realitzen tractaments aeris pel control de la mosca. No obstant, les noves normatives europees, obliguen als estats membres a prohibir els tractaments aeris, i només podran autoritzar-se en casos especials. L¿Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es declara l¿existència oficial a Catalunya de la plaga de la mosca de l¿olivera, estableix mesures obligatòries de lluita per al seu control. En aquesta ordre, el DAR es compromet a promoure la implementació de tècniques de control de la mosca de l¿olivera alternatives a la lluita química. Com a conseqüència, el DAR té previst substituir una part dels tractaments aeris, realitzats en campanyes anteriors, per una estratègia de lluita alternativa. La tècnica utilitzada serà la captura massiva amb la finalitat de rebaixar les poblacions de la mosca en una zona del terme municipal de Tortosa. El DAR, mitjançant l¿ADV per al control de la mosca de l¿oliva, realitzarà el subministrament dels mosquers i atraients als propietaris de les zones on es realitzarà la captura massiva.