DESENVOLUPAMENT RURAL | 14/07/2011  RuralCat/MARM

Inversió de 9 milions d'euros a la Ribagorça Romànica i la Taula del Sènia

El Govern d'Espanya invertirà 5 milions d'euros en el territori de la Ribagorça Romànica i 4 milions d'euros a la Taula del Sènia per a la realització d'actuacions de desenvolupament rural sostenible mitjançant dos convenis de col·laboració. L'objectiu d'aquests acords és finançar actuacions en matèria d'infraestructures, equipaments, promoció de productes agroalimentaris i ajuts a emprenedors i sectors agraris per a la modernització i desenvolupament del medi rural.

acord_cont_14_07_11

El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu, en un moment de la signatura de l'acord de col·laboració. Font. MARM.

 

El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu, ha subscrit aquesta setmana dos convenis de col·laboració, un amb el president de l'Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica, Joan Perelada, i un altre amb el president de la Mancomunitat de la Taula del Sènia, Juan José Colom.
 

Conveni per al desenvolupament rural a la Ribagorça Romànica

El primer dels acords, referent a l'àmbit territorial de la Ribagorça Romànica, compta amb un pressupost de 5 milions d'euros per al 2011, i està finançat íntegrament pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM).
 
El concert permetrà finançar, per quart any, actuacions en matèria d'infraestructures, comunicacions, equipaments i accions estratègiques en matèria de millora de la xarxa viària i les telecomunicacions. A més, facilitarà el suport als sectors econòmics mitjançant la modernització d'explotacions agràries, i també recolzarà la transhumància, la conservació de paisatges rurals i pastures, així com la promoció de productes agroalimentaris locals.
 
Tanmateix, farà possible millores mediambientals, en muntanyes i hàbitats naturals, i també de serveis públics, a través de l'optimització de proveïments d'aigua, xarxa de gas natural, equipaments esportius i centres culturals polivalents. A més, potenciarà la conservació del patrimoni cultural i la formació, divulgació i assessorament.
 
Val a dir que les actuacions de suport del MARM al territori pluriregional de la Ribagorça lRomànica daten del 2008, quan es va signar un conveni marc amb l'Associació per dur a terme un projecte pilot de desenvolupament rural sostenible en zones de muntanya. Concretament, beneficia els municipis del Pont de Suert, la Vall de Boí, Tremp, Vilaller, Aren, Bonansa, Isàvena, Les Paules, Montanui, Pont de Montanyana, Sopeira, Torre la Ribera, Vall de Lierp i Veracruz, pertanyents a Catalunya i Aragó.
 

Conveni per al desenvolupament rural a la Taula del Sènia

El segon conveni de col·laboració, en referència a la Taula del Sènia, suposa una inversió de 4 milions d'euros per part del MARM i de 875.000 euros per part de la Mancomunitat.
 
Aquest acord permetrà la diversificació econòmica del territori a través del foment d'agrobotigues, ajuts a emprenedors, a sectors agraris, convenis amb empreses per primera feina de titulats universitaris i beneficis a la indústria mitjançant una xarxa d'oficines transversals d'ocupació. Així mateix, facilitarà el desenvolupament d'infraestructures, equipaments i serveis, fomentarà la cultura, a través d'exposicions itinerants, i la conservació de la natura, la gestió de recursos naturals i l'assistència tècnica.
 
En aquest cas, la col·laboració del MARM amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia es va iniciar el 2010 amb la signatura d'un conveni marc de col·laboració, per a l'aplicació d'un programa d'actuacions en matèria de desenvolupament rural sostenible al seu territori. L'àmbit geogràfic del projecte comprèn 26 municipis situats a les comunitats autònomes d'Aragó, Catalunya i València.
 
Tots dos convenis preveuen el seguiment de les actuacions mitjançant dues comissions, en les quals estan representades també les comunitats autònomes d'Aragó i Catalunya, en el cas de la Ribagorça Romànica, i d'Aragó, Catalunya i València en el cas de la Taula del Sènia.
 
Mitjançant aquests convenis s'estan consolidant diferents models de desenvolupament rural sostenible de gran valor demostratiu, referents per a l'elaboració i execució per les comunitats autònomes dels Plans de Zona Rural que preveu el Programa de desenvolupament rural sostenible, aprovat pel Govern mitjançant un reial decret 752 / 2010, de 4 de juny, en el marc de l'aplicació de la Llei 45/2007, de 28 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.