SECTOR LLETER | 15/07/2011  RuralCat/MARM

El MARM reparteix 141.753 tones de quota làctia gratuïta

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) té previst repartir 141.753 tones de quota làctia gratuïta procedent de la reserva nacional, disponible per al període 2010-2011. La distribució s'adreça a joves ramaders immersos en programes de nova instal·lació i de modernització d'explotacions, que hagin realitzat un projecte d'inversions que impliqui una ampliació de la producció i, per tant, necessitat de disposar de quota làctia suficient.

ramader_cont_15_07_11

 

En total seran 1.512 els ramaders que es beneficiaran d'aquest repartiment excepcional, sent aquest el segon any consecutiu en què es procedeix aquesta assignació gratuïta, i havent-se iniciat aquesta setmana el procés de notificació postal de les assignacions als ramaders que van sol·licitar quota i complien els requisits establerts a la convocatòria d'assignació.

 

Amb aquesta mesura s'aconseguirà avançar en la consecució de dos dels grans reptes als quals s'enfronta el sector lacti espanyol: per una banda, la necessitat de facilitar i estimular el relleu generacional i, per una altra, augmentar la competitivitat de les explotacions lleteres a través de la modernització i la innovació.

 

Val a dir que s'ha pogut atendre a tots aquells ramaders que ho van demanar i complien els requisits que estableix el Reial decret 421/2011, encara que per això hagi estat necessari reduir l'assignació màxima per explotació en el cas dels productors amb programes de modernització de les explotacions, donant-se prioritat en aquest cas als joves productors.

 

D'acord amb el que preveu el Pla estratègic per al sector lacti "Horitzó 2015", aquesta mesura es complementarà en aquesta campanya amb la cessió gratuïta de 254.000 tones de quota làctia procedent de la reserva nacional, de manera que la pràctica totalitat de la quota làctia existent a la reserva nacional es posa a disposició del sector a través d'un o altre mecanisme.

 

D'aquesta manera, el MARM pretén avançar en la política de redimensionament de les explotacions, amb l'objectiu final de millorar la competitivitat de les granges espanyoles, dotant-les d'una estructura i dimensió que s'aproxima cada vegada més a la mitjana de les existents en els principals països productors de la Unió Europea.