REG | 18/07/2011  RuralCat/DAAM

Aval d'1,1 milions d'euros a la Comunitat de Regants de Valls

L'Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA) ha concedit un aval d'1,1 milions d'euros a la Comunitat de Regants de Valls per a la realització de les obres de millora del sistema de reg i per a la reutilització d'aigües depurades dels torrents de Valls.

reg_cont.jpg

 

Les obres consisteixen en la substitució de la xarxa actual de reg per gravetat, mitjançant sèquies de terra, per un sistema modern, amb una xarxa de distribució mitjançant canonades a pressió d'alta eficiència que arriben fins a les preses individuals situades al peu de cada finca. Es disposarà un sistema de telecontrol que permetrà realitzar una òptima gestió de l'aigua. L'import previst de les obres és de 9.705.874 euros.

Amb aquesta obra s'aconseguirà reduir el consum d'aigua i també es millorarà la qualitat de vida dels regants i es possibilitarà una millora en la qualitat i la quantitat de les produccions provinents de les finques beneficiades.

El director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tarragona, Anton Ballvé, i l'alcalde de Valls, Albert Batet, van assistir a la signatura de la concessió de l'aval per part de l'ICCA. L'import total de l'aval és d'1.100.000 euros, que corresponen a la contribució de la Comunitat de Regants al cost del projecte, les despeses addicionals i a la compra dels terrenys.

El passat 5 de juliol, el Consell d'Administració de l'ACA va aprovar la constitució de la Comunitat de Regants de Valls i els seus Estatuts i li va concedir un cabal de 1.598.652 metres cúbics anuals d'aigües superficials i regenerades de l'EDAR per a un total de 363 hectàrees que beneficien a 444 regants.