R + D | 19/07/2011  RuralCat/Generalitat de Catalunya

El Govern destina 60.000 euros a la recerca en tècniques de producció ecològica

El Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d'Economia i Coneixement i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural, finançarà amb 60.000 euros sis projectes d'investigació en tècniques de producció alimentària ecològica.

Laboratori_agroalimentari_cont19072011.jpg

Font: DAAM.

 

Els projectes de recerca finançats són, entre d’altres, les noves estratègies biològiques per lluitar contra les plagues que afecten l’agricultura ecològica catalana, els cultius sostenibles, el control de la qualitat i seguretat dels productes agroalimentaris ecològics, o la generació d’infraestructures ecològiques (ús auxiliar de plantes que, en combinació amb les varietats cultivades, permeten un millor maneig de les plagues en atraure enemics naturals dels seus causants).

 

Ajuts AGEC: conectant universitat i empresa

Dos dels projectes finançats estan impulsats per la Universitat de Barcelona (UB) i els altres quatre per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agrolimentàries (IRTA).
 
La subvenció, gestionada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Secretaria d’Universitats i Recerca, forma part del paquet d’Ajuts a la Recerca en Tècniques de Producció Agroalimentària Ecològica (AGEC 2011) , uns ajuts amb un finançament màxim per projecte de 15.000 euros que tenen com a objectiu generar el coneixement científic necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica a Catalunya que beneficiïn les empreses del sector i afavoreixin també la seva reconversió.
 

Els sis projectes finançats

Així, el Departament de Biologia Vegetal i Animal de la UAB rebrà finançament per a un projecte de control de la plaga de l’insecte cuc del filferro en el cultiu ecològic de la patata. Els investigadors de la UAB estudiaran els nematodes, uns paràsits microscòpics que poden atacar i eliminar les larves d’aquest cuc. Un altre dels projectes AGEC, corresponent a l’Institut de Tecnologia Agroalimentària de la UdG, se centra en la selecció de nous productes vegetals, microorganismes i derivats del coure per lluitar contra dos grans malalties per fongs que afecten el cultiu ecològic de peres al nostre país: l’estemfilosi i el motejat de la perera.
 
El departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Farmàcia de la UB també rebrà finançament per investigar un sistema de conreu robust i sostenible de cultius herbacis. El Grup de Recerca en Toxicologia de la Facultat de Farmàcia de la UB incideix, de la seva banda, en un àmbit poc estudiat: l’avaluació de la seguretat dels aliments ecològics i el seu risc per la salut. En concret, s’investiga la presència de micotoxines (toxines produïdes per fongs), a les pomes i els seus derivats.
 
Avaluar la qualitat i sanitat de les produccions ramaderes ecològiques en comparació amb les clàssiques, és l’objectiu del projecte de recerca del departament de Producció Animal de la UdL. Es farà un exhaustiu estudi dels animals i productes d’explotacions ecològiques representatives de pollastres, porcs i vedells, prenent com a referències la qualitat de la carn, el perfil d’àcids grassos del greix i la qualitat sanitària.
 
Finalment, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) desenvoluparà, mitjançant la seva estació experimental de Lleida, un projecte que vol donar eines de decisió a agricultors i tècnics sobre quines són les plantes que millor s’adaptaran a les condicions agroclimàtiques per reforçar, en finques de fruiters, el control biològic de plagues.