ARTESANIA ALIMENTÀRIA | 20/07/2011  RuralCat/DAAM

El DAAM convoca el Premi al millor jove artesà alimentari innovador 2011

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat el Premi al millor jove artesà alimentari innovador per a l'any 2011, dotat amb 4.000 euros. El termini per presentar la candidatura finalitza el proper 15 de setembre. L'òrgan instructor del premi és el Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

Galeta_cont20072011

 

Les persones participants han d'haver treballat en la recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris, incorporat noves tècniques d'elaboració, millorat la imatge dels productes, implantat noves vies de comercialització o recuperat i divulgat productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya, i haver obtingut, com a conseqüència d’aquestes actuacions, resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanes alimentàries.

 
També han de complir els requisits següents:
  • Ser menor de 40 anys en l'any de la convocatòria.
  • Disposar del carnet d'artesà alimentari.
  • Desenvolupar l'activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda per l'Administració.
 

Innovar la tradició

 
El nostre país presenta una gran tradició artesana alimentària. Per aquest motiu ja fa anys que la Generalitat de Catalunya va reconèixer i fomentar els valors econòmics, culturals i socials que representa l'artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula.
 
Però, l'artesà ha d'evolucionar al mateix ritme que la societat. L'ofici s'ha de mantenir tradicional i a la vegada modernitzat, per adaptar-se al que demana el consumidor actual. Una eina molt important i significativa dintre d'aquest camp es l'aportació que fan els joves artesans alimentaris.
 
Mitjançant l'ORDRE ARP/81/2003, de 21 de febrer (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003), es va crear i convocar el primer Premi al millor jove artesà alimentari innovador a l'any 2003, amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i guardonar l'esforç dels joves artesans alimentaris en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d'aquests productes.