SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 21/12/2017  ACSA

Informe 2016 europeu sobre les zoonosi

Els bacteris de Salmonella són la causa més freqüent d’intoxicacions alimentàries i el Campylobacter és el patogen alimentari més reportat en humans.

L’EFSA i el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) han publicat l’Informe de la Unió Europea sobre les tendències i les fonts de zoonosis, agents zoonòtics i brots de malalties transmeses pels aliments del 2016.

En aquest informe es presenten els resultats de les activitats de vigilància de zoonosis dutes a terme al llarg del 2016 a 37 països d’Europa (28 estats membres).

 

La Salmonella augmenta en els brots alimentaris

 

Els casos de Salmonella enteritidis notificats a la UE han anat augmentant en humans un 3% des del 2014. En el cas de les gallines ponedores la prevalença va augmentar del 0,7% a l’1,21% durant el mateix període.

L’any 2016 es van registrar a la UE 94.530 casos de salmonel·losi humana, i el serotip Enteritidis va ser el més estès (representa el 59% de tots els casos de salmonel·losi originats a la UE) i està associat principalment amb el consum d’ous i de carn d’au.

En el cas d’intoxicacions alimentàries, els bacteris de Salmonella van ser la causa més freqüent (22,3% dels brots alimentaris), un 11,5% més que el 2015, i el serotip Enteritidis era el més implicats (1 de cada 6 brots).

Campylobacter és el patogen alimentari més reportat en humans, va ser detectat en 246.307 persones, un 6,1% més que el 2015. Malgrat l’elevat nombre de casos, les víctimes mortals van ser baixes (0,03%). Els nivells de Campylobacter són alts en la carn de pollastre.

Al 2016 les listeriosis van continuar augmentant, amb 2.536 casos (un augment del 9,3%) i 247 defuncions reportats. La majoria de morts ocorren en persones majors de 64 anys. La Listeria rarament va superar els límits legals de seguretat en els aliments a punt per consumir.