I+D | 01/06/2009  Ruralcat

Nova tecnologia per a classificar tomàquets segons el seu contingut en sucres

La Fundació per a les Tecnologies Auxiliars de l'Agricultura (Fundació TECNOVA) està duent a terme un projecte amb tecnologia NIR, que permet classificar els tomàquets en funció del seu contingut en sucre, o grau Brix.

Tomàquets

En el treball, s'han analitzat tomàquets tipus Raf i Pera mitjançant la tècnica de cromatografia líquida d'alta resolució i l'espectre de l'infraroig proper. Gràcies a les dades obtingudes, es determinen els algoritmes necessaris per definir un adequat nivell de graus Brix i predir aquests paràmetres químics en les mostres seleccionades.

 

La tecnologia NIR aplicada a la qualitat dels productes hortícoles

 

La tecnologia NIR, àmpliament utilitzada en els sectors agroalimentari, tèxtil i farmacèutic, es basa en mètodes espectroscòpics de l'Infraroig Proper o Mitjà (NIR o MIR respectivament). Aquesta tècnica consisteix en l'emissió d'un feix de llum sobre una mostra de manera que absorbeix una determinada quantitat de radiació, ja sigui a la regió NIR o a la MIR. Posteriorment, la representació gràfica dels valors d'energia absorbida, a diferents longituds d'ona, dóna lloc a una corba anomenada espectre. A partir d'aquests, valors i fent ús de models estadístics, és possible relacionar les dades espectrals amb els atributs quantitatius i qualitatius a estimar.

 

Avantatges de la tecnologia NIR

 

La tecnologia NIR permet analitzar les diferències i similituds espectrals existents entre varietats molt diferents i varietats molt semblants de fruita i hortalisses. L'ús d'aquesta tecnologia s'està estenent a gran velocitat com a eina per al control qualitatiu a causa de les avantatges que ofereix front a les tradicionals tècniques d'anàlisi. Entre els avantatges aportades per aquesta nova tècnica destaca la rapidesa amb què es realitzen els anàlisis, s'obtenen els resultats en qüestió de minuts i, per tant, es poden prendre decisions a gran velocitat. A més, es tracta d'una tècnica no destructiva i d'una tecnologia neta, que no altera les propietats dels elements analitzats i que no utilitza reactius ni genera residus. També, permet realitzar anàlisis multiproducte i multiparámetre. Un altre gran avantatge és que un cop calibrat l'equip, i funcionant de forma rutinària, el cost d'analitzar una mostra es deriva només del consum elèctric de l'aparell.

Informació relacionada