INNOVACIÓ | 27/12/2017  RuralCat

Fitxes de plantejament i redacció de projectes innovadors dels Grups Operatius

A Xarxa-i.cat trobareu 14 noves fitxes de les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors portats a terme per Grups Operatius.

Els Grups Operatius consisteixen en l’associació de diversos socis (entitats o empreses) amb interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i pràctic. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la seva constitució i redacció del projecte comú o per l’execució d’un projecte pilot innovador. Cada any, es convoquen ajuts als Grups Operatius i es publiquen els resultats dels projectes finançats.

A Xarxa-i.cat, la Xarxa de Innovació agroalimentària i rural de Catalunya, trobareu més informació sobre les diferents convocatòries i resultats, tant a l’espai dels Grups Operatius  com al cercador de resultats dels projectes

Enguany s’han publicat 14 noves fitxes corresponents a les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/96/2016 de 27 d’abril:

 1. Avaluació tecnològica per al tractament eficient i sostenible de l'aigua residual en el sector de les anxoves.
 2. WINESITY - Sensor automàtic per a controlar la densitat en continu a la fermentació del vi.
 3. Producció sostenible en cultius d'horta basada en la promoció de macro i micro organismes.
 4. Creació de la marca "Taps de finca" per incentivar l'ús de suro de proximitat i l'increment de la competitivitat dels cellers de la DO Empordà.
 5. Creació d'un grup operatiu per a impulsar la producció i utilització de substrats de "km 0" en vivers.
 6. Projecte de sitja pilot automatitzada subministradora de biomassa (estella forestal).
 7. Foment del cultiu de mongetes a Catalunya mitjançant conserves innovadores per a la DOP Mongeta del Ganxet.
 8. Innovacions en els tractaments post-collita contra els corcs en arròs i llegums.
 9. Creació de Grup Operatiu: Innovació en el tractament de dades d'utilitat en els processos productius de les cooperatives (BigData).
 10. Abastiment de la demanda de blat dur mitjançant producció de proximitat de baix impacte ambiental, amb cadenes curtes de distribució i total traçabilitat.
 11. Implementació d'un nou producte natural per evitar l'acariosi del cargol de criança respectuós amb el medi ambient.
 12. Desenvolupament d'estratègies innovadores per a la planificació de finques agràries per mitjà de la custòdia del territori com a eina per fer compatible la creació de productes d'alt valor afegit amb la conservació del patrimoni cultural.
 13. REMAIN - Reducció d'Emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant l'Acidificació de fem de boví d'engreix IN situ.
 14. Sostenibilitat i productivitat de l'hortofructicultura ecològica de muntanya: aplicacions potencials dels impulsos elèctrics d'alta intensitat i del magnetisme en les aigües de reg".

També i trobareu una llista dels darrers projectes pilot innovadors i, properament, la versió en anglès de les anteriors fitxes.

Informació relacionada