SANITAT ANIMAL | 28/05/2009  Ruralcat

Desenvolupen una vacuna oral contra la pneumònia per micoplasma

Un equip de científics de l'Institut Japonès de Sanitat Animal ha desenvolupat una vacuna per a reduir la pneumònia por micoplasma en porcs, causada pel bacteri Mycoplasma hyopneumoniae (M. Hyo).

Porcs de granja

Els investigadors han fet servir com a vector la soca vacunal viva Erysipelothrix rhusiopathiae koganei, subministrada oralment, utilitzada habitualment com a vacuna subcutània contra l'ersypela porcina (infecció hemolítica de la pell). Els resultats de la investigació s'han publicat al portal Pubmed del Centre Nacional d'Informació Biotecnològica dels Estats Units (NCBI per les seves sigles en anglès.)

 

Defenses davant Mycoplasma hyopneumoniae

 

Els tècnics nipons han demostrat que si aquesta vacuna es subministra oralment, colonitza les amígdales dels porcs proporcionant-los defenses envers la pneumònia per micoplasma. La investigació va demostrar que els grups de porcs als quals se'ls administrava reemplaçats lactis, que contenien E. rhusiopathiae recombinant expressant la proteïna M. Hyo, reduïen significativament la severitat de les lesions pulmonars causades per la infecció per micoplasma. A més, el subministrament de la vacuna oral també disminuïa la mortalitat per endocarditis causada per la infecció d'E. rhusiopathiae.

 

Coneix a fons la pneumònia per micoplasma

 

La pneumònia per micoplasma és una infecció crònica, clínicament suau, associada al bestiar porcí. S'estima que el noranta per cent dels ramats porcins del món estan infectades amb aquesta malaltia, que suposa una gran repercussió econòmica negativa. La malaltia afecta principalment a animals d'entre dos i sis mesos. Pot estar associada amb el símptoma de malaltia respiratòria porcina i, a més, sovint es troba la Pasteurella multocida com a infecció secundària.