SANITAT VEGETAL | 28/07/2011  RuralCat/DAAM

Avisos fitosanitaris corresponents al mes d'agost de 2011

El portal RuralCat us ofereix la possibilitat de consultar els avisos fitosanitaris que mensualment elabora el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Drosophila suzukii_cont_28072011.jpg

Cireres afectes per la Drosophila suzukii. Font:DAAM.

 

Aquest mes, el DAAM recorda els dossiers tècnics d’enguany relacionats amb la sanitat vegetal. També informa, quant a fitosanitaris, de les substàncies actives retirades del mercat durant el 2011 i de les darreres autoritzacions excepcionals (per a un període de 120 dies).
 
Per altra banda, la nova plaga Drosophila suzukii (Matsumura) s’ha detectat a nous punts de les comarques del Maresme i Baix Llobregat, en cultius de maduixes i cireres, i el Servei de Sanitat Vegetal demana que es comuniqui qualsevol sospita de la presència d’aquest insecte.
 
Finalment, com sempre, es presenta una relació de les plagues detectades durant aquesta època en arbres fruiters, cultius extensius, horta, forestal, parcs i jardins, i el tipus de tractament i recomanacions a seguir per evitar la seva propagació.
 
El Servei de Sanitat Vegetal elabora mensualment aquests avisos fitosanitaris a partir del seguiment de les plagues i malalties i de l'experimentació de camp.