SECTOR AGROALIMENTARI | 01/08/2011  RuralCat/DAAM

Se signa el Codi de Bones Pràctiques comercials

Per primera vegada i en una iniciativa pionera en tot l'Estat, els agents de la cadena alimentària a Catalunya signen un document en el qual es comprometen a millorar les pràctiques comercials, la traçabilitat i la percepció del consumidor.

signatura_cont_01092011.jpg

 

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i el conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, han presidit a la signatura del Codi de bones pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària a Catalunya. El codi l’han signat la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), la Asociación Española de Distribuïdores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), el Consell de les Empreses de Distribució i Autoservei de Catalunya (CEDAC), Mercabarna, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), el Foro Interagroalimentario, l’Associació gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província, Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).


Es tracta d’una iniciativa pionera en tot l’Estat que té com a objectiu principal millorar les relacions entre els diferents tipus d’operadors, al llarg de tota la cadena de valor, mitjançant l’establiment d’un marc de referència contractual, que permeti una agilitat i una seguretat més gran en les transaccions comercials i en millori l’eficiència. A més, també pretén millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat i valorar els productes agroalimentaris de qualitat, d’una seguretat alimentària més gran, més sostenibles i més respectuosos amb el benestar animal.

En el decurs de la signatura, el conseller Pelegrí ha posat de manifest que “Catalunya torna a ser pionera amb la signatura d’aquest Codi de bones pràctiques, el primer que s’estableix a l’Estat. Això posa de manifest la capacitat de lideratge i de sumar sinergies, dels diferents agents que conformen un sector, que és estratègic per al nostre país, perquè proporciona un servei essencial a la població: l’alimentació”.

Pelegrí ha remarcat el gran valor que té aquest codi voluntari a l’hora de garantir una situació més justa i equitativa per a totes les baules de la cadena, tenint en compte que, en l’àmbit europeu, tot i la necessitat manifesta d’establir un marc regulador, encara no s’ha pogut consolidar cap iniciativa d’aquest tipus”.

Segons Pelegrí, aquest acord que permetrà que el sector agrari i comercial de Catalunya “pugui continuar garantint-nos la disponibilitat d’aliments sans, de qualitat, amb totes les garanties de traçabilitat i amb les condicions d’informació, de transparència i equitat de preus per a tots els agents que intervenen en la cadena alimentària, des del productor fins al comercialitzador i el consumidor”, ha conclòs Pelegrí.

Per la seva banda, el conseller Mena ha felicitat totes les parts signants per haver estat capaces de seure, dialogar, i fer realitat aquest objectiu: consensuar i assumir els compromisos del manual de bones pràctiques, un total de 54 compromisos, que “no s’haurien assolit si tots els agents implicats no haguessin fet un treball col·lectiu, de grup i de responsabilitat”.

“És voluntat del Govern de la Generalitat impulsar l’adopció de codis de bones pràctiques en el màxim d’àmbits en que sigui possible, amb la convicció que en una societat madura com la nostra, és molt més adient fomentar sistemes d’autorregulació des del coneixement directe de la realitat empresarial que tenen els seus protagonistes que dificultar l’activitat empresarial mitjançant un allau de normes i mecanismes de control establerts des de l’administració”, ha senyalat el conseller Mena.

El responsable d’Empresa i Ocupació també ha assenyalat que “a partir d’avui ja tenim, un instrument que ja és realitat i no pas per imperatiu legal, sinó per convicció i per acord voluntari de les parts, cosa que posa de manifest una actitud de coresponsabilitat, que assumeixen lliurement tots els agents de la cadena, i això es un fet històric”.