SANITAT VEGETAL | 02/08/2011  RuralCat

El MARM estableix noves mesures contra el cargol poma

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha publicat l'Ordre ARM/2090/2011, del 22 de juliol, per la que s'estableixen mesures provisionals de protecció contra el cargol poma "Pomacea insularum i Pomacea canaliculata".

cargol_poma080210cont.jpg

Cargol poma. Font: DAAM.

 

A l’abril de 2011 el MARM va elaborar una anàlisi de risc fitosanitari associat a la possibilitat d'introducció del cargol poma en la Unió Europea, segons les directrius i esquema de l'Organització Europea i Mediterrània de Protecció Vegetal. Després de presentar el document al Comitè Fitosanitari Permanent de la Comissió Europea el 25 de maig, s'ha arribat a la conclusió que constitueixen un risc emergent, per la qual cosa han de ser considerats com a organismes de quarantena per als vegetals, i adoptar mesures per evitar la importació d'aquests cargols i de plantes aquàtiques, les quals poden estar infestades amb ous o estadis juvenils del cargol.