AJUTS | 03/08/2011  RuralCat/DAAM

Ajuts al control oficial del rendiment lleter

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural convoca ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter, per l'Ordre AAM/171/2011, de 19 de juliol (DOGC núm. 5931 - 29/07/2011). El termini per presentar les sol·licituds és del 3 d'agost al 2 de setembre de 2011, ambdós inclosos.

vacu_de_llet_cont_04082011.jpg

Explotació catalana de llet. Font: DAAM.

L'objecte d'aquest ajut és subvencionar els costos que generen les activitats del control oficial de rendiment lleter als titulars d'explotacions ramaderes de Catalunya de les espècies bovina, ovina i caprina, del qual s'extreuen les dades quantitatives i qualitatives de les lactacions i s'avaluen genèticament les reproductores amb l'objecte de millorar les races, així com la tecnificació de les explotacions ramaderes.
 
 

A qui va dirigit?

 
A les persones titulars d'explotacions ramaderes de les espècies bovina, ovina i caprina destinades a la reproducció, acollides a control oficial de rendiment lleter, que compleixin els requisits establerts als articles 5 i 6 del Reial decret 368/2005, de 8 d'abril, que siguin una petita o mitjana empresa, i que formin part d'una organització o associació de ramaders reconeguda oficialment.