MEDI NATURAL | 05/08/2011  Ruralcat

Una base de dades mundial de plantes millorarà la recerca en ecologia i canvi global

Científics del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) han col·laborat amb científics de 105 institucions de tot el món per recollir i ordenar tres milions de dades de 69.000 espècies de plantes silvestres representatives de les 300.000 que en aquest moment estan descrites als cinc continents. La iniciativa, coneguda amb el nom de TRY, pretén arribar a ser una eina essencial per a la recerca en el camp de l'ecologia, la biodiversitat i les ciències de la Terra en general.

flor_cont_05082011.jpg

 

Les espècies vegetals són fonamentals el cicle dels nutrients, en l’ús de l’aigua i en la capacitat de fixar carboni d’un entorn natural. Segons les seves característiques morfològiques o fisiològiques podran competir pels recursos i creixeran més o menys ràpid, influint més o menys en els ecosistemes. Així doncs, és absolutament necessari que els científics les coneguin molt bé per predir l’evolució dels nostres ecosistemes en l’escenari actual de canvi climàtic i ajudar-ne a mitigar els seus efectes.

 
Tanmateix, fins ara, la comunitat científica mundial ha tingut greus problemes a l’hora d’assegurar unes bones simulacions. Els models matemàtics no disposaven de suficients dades sobre les característiques funcionals i estructurals de les plantes silvestres i per tant no asseguraven resultats fiables en la predicció dels efectes del canvi climàtic a escala regional o global. Aquesta necessitat ha estat el leitmotiv del projecte TRY a global database of plant traits, que després de quatre anys de desenvolupament, ha publicat la seva primera versió a través de la revista Global Change Biology. En aquest projecte mundial, els investigadors Josep Peñuelas, Marc Estiarte, Romà Ogaya, Jordi Sardans i Joan Llusià, de la Unitat d’Ecologia Global del CREAF i del CSIC, han col·laborat estretament aportant i ordenant bases de dades de molts dels seus estudis passats i presents.
 
Segons el doctor Ian Wright, de la Universitat de Macquaire, “aquest important avenç en la disponibilitat de dades permetrà fer prediccions més fiables de com la distribució i les propietats de la vegetació poden canviar en el futur escenari de canvi climàtic”. La base de dades mundial TRY permetrà un salt endavant en la recerca de la biodiversitat. Per exemple, ajudarà a entendre com la biodiversitat afecta conjuntament l’estructura, el funcionament i els serveis dels ecosistemes, i no només en relació al número d’espècies diferents, sinó també en relació a la variació dels trets funcionals de les espècies.
 
Així mateix, “TRY obre la possibilitat d’efectuar un anàlisis de dades a escala mundial per comprovar, amb informació real, teories i hipòtesis controvertides en el marc ecològic actual. Per tant, cal considerar aquesta iniciativa com una eina real per avançar també en el camp dels aspectes bàsics de la teoria ecològica” ha comentat Josep Peñuelas director de la Unitat d’Ecologia Global del CREAF i del CSIC.
 
 

Una eina que pot obrir nous paradigmes sobre l’ecologia mundial

 
La possibilitat d’utilitzar una àmplia base de dades globals sobre les característiques de les plantes permetrà revisar els paradigmes actuals en l’àmbit de les ciències de la Terra. De fet, estudis recents usant TRY han proporcionat noves perspectives en alguns tòpics ecològics ajudant a millorar models matemàtics ja existents. Per exemple, els models matemàtics havien considerat fins ara que les espècies de plantes es dividien en un petit nombre de grups funcionals, però això no explicava tota la variabilitat observada en moltes altres variables. TRY ha permès comprovar que la variabilitat a escala mundial de moltes característiques funcionals de les plantes, depèn més de la variabilitat entre espècies que no pas de la variabilitat entre grups funcionals (només el 25% per moltes característiques).
 
Això constitueix només un exemple preliminar de les grans possibilitats que ofereix aquesta macro base de dades, ja que proporciona una visió realista de la biodiversitat a escala mundial. Els models que permetrà implementar poden, no tan sols ajudar a entendre i quantificar els efectes directes del canvi climàtic, sinó que donaran nous arguments per a desenvolupar estratègies per mitigar els seus efectes.