MODIFICACIÓ ORDRE | 14/05/2009  Ruralcat

El DAR modifica la normativa de control del morrut de les palmeres

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la nova normativa de prevenció i lluita contra la plaga del morrut de les palmeres, Rhynchophorus ferrugineus, la qual modifica l'Ordre publicada l'any 2006.

Palmeres

Font: DAR

El morrut de les palmeres està afectant greument a diversos països europeus del litoral mediterrani. A Catalunya es va detectar per primera vegada a finals del 2005, i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), en col·laboració amb els ajuntaments, va prendre immediatament mesures urgents per a la seva prevenció i lluita.

 

Mesures per a evitar la propagació de la plaga

 

Per tal d'adaptar la normativa catalana al marc legal comunitari i establir les corresponents mesures obligatòries per a evitar la propagació d'aquesta plaga, d'acord amb el context i coneixements actuals, s'ha elaborat l'AAR/226/2009, de 6 de maig que modifica l¿Ordre AAR/226/2009, de 3 de juliol. Aquesta modificació inclou l'establiment d'àrees demarcades i les mesures a prendre dintre d'aquestes, entre les quals destaquen:

  • La destrucció obligatòria de la part afectada de les palmeres atacades per la plaga, a càrrec del DAR.
  • La prohibició de la poda de les palmeres del gènere Phoenix, fora dels mesos d'hivern.
  • El control estricte de la producció i comerç de palmeres.

 

Altres mesures a adoptar

 

El DAR també podrà adoptar altres mesures de control de la plaga, i autoritzar estudis i experiències per aconseguir recuperar palmeres afectades, mesures que mai no podran comportar un risc de propagació de la plaga. D'acord amb aquesta nova normativa, les persones i entitats han de mantenir en bon estat fitosanitari les palmeres de les quals són titulars, així com aplicar les mesures fitosanitàries que estableixi el Servei de Sanitat Vegetal del DAR. L'objectiu d'aquestes mesures, dutes a terme pel DAR en estreta col·laboració amb els ajuntaments, se centra, bàsicament, a preservar el patrimoni que suposen les palmeres en el litoral català.