SECTOR HORTÍCOLA | 08/08/2011  DAAM

Catalunya inicia els pagaments per la crisi de l'e.coli

El servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris ha proposat el pagament dels ajuts corresponents als expedients tramitats pels productors catalans de verdures i hortalisses en virtut dels Reglaments d'execució (UE) números 585/2011 i 769/2011 de la Comissió, de 17 de juny i 2 d'agost, pels quals s'estableixen amb caràcter temporal, mesures excepcionals de recolzament al sector de les fruites i hortalisses de la Comissió.

cogombres i homes_cont_08082011.jpg

Detall del producte. Font: DAAM

 

El total dels ajuts es distribueix en els imports següents:

 
  • Organitzacions de productors-retirades (article 80(1), del R 1580/07): 770,70 euros (4,895 tones)
  • Organitzacions de productors-retirades (article 4 (5), del R 585/11): 1.512,17 euros (4,895 tones)
  • Productors no associats a organitzacions de productors-retirades (article 5(1) del R 585/11): 22.170,92 euros (70,730 tones)
  • Organitzacions de productors – renúncia a efectuar la collita o collita en verd (article 80(1), del R 1580/07): 61,17 euros (0,0233 Ha)
  • Organitzacions de productors – renúncia a efectuar la collita o collita en verd. Mesures excepcionals de recolzament (article 4 (5), del R 585/11): 193,04 euros (0,0233 Ha)
  • Productors no associats – renúncia a efectuar la collita o collita en verd. Mesures excepcionals de recolzament (article 5 (1), del R 585/11): 7.151,29 euros (0,563 Ha)
 
L’import total d’acord amb la documentació aportada pels productors és de 31.859,29 euros. El cogombre ha estat el producte hortícola més afectat a Catalunya per la baixada de preus ocasionada per l’anomenada crisi del cogombre, provocada per la bactèria E. coli, que es va iniciar el passat mes de maig a Alemanya. Segons les dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), el preu mitjà del cogombre percebut pel pagès va tenir una davallada del 37,27% el passat mes de juny, a causa de l’esmentada crisi.
 
El conseller Pelegrí ha afirmat que “cal reforçar els mecanismes de control de la Unió Europea (UE) pels productes que venen de fora i que cal exigir-los el mateix nivell de traçabilitat que els productes d’aquí”. Segons conseller la UE no ha estat a l’alçada de les circumstàncies i aquest fet mostra que s’han de revisar els mecanismes d’alerta.
 
Pel conseller aquests ajuts permetran, en part, garantir el rescabalament d’aquests danys a través de les indemnitzacions que correspongui, però també ha senyalat que és imprescindible exigir a la UE que apliqui quan abans un pla d’acció d’informació veraç, transparent i rigorosa als ciutadans i als consumidors per tal que aquests recuperin la confiança en els nostres productors i els seus productes que tenen “com no pot ser d’una altra manera la traçabilitat absoluta i compleixen els estendards de qualitat més exigents que ens permeten garantir una alimentació de qualitat i saludable”.
 
Pelegrí ha recordat , també, “els reptes que té el propi sector i la necessitat urgent d’agrupar-se a través de les organitzacions de productors per poder beneficiar-se dels instruments de què disposa la UE davant aquests tipus de crisis”.