AJUTS | 09/08/2011  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts per la cessió de llet a escoles

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca ajuts per la cessió de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres escolars per l'ORDRE AAM/190/2011, de 26 de juliol (DOGC núm. 5938 - 09/08/2011). El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds serà el darrer dia del tercer mes següent a l'últim mes de subministrament del període objecte de la sol·licitud.

lletcont09082011.jpg

 

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és la cessió de llet i determinats productes lactis a l'alumnat dels centres escolars, que regula el Reglament (CE) núm. 657/2008, de la Comissió, de 10 de juliol, en l'àmbit territorial de Catalunya.

 
 
 

Qui el pot demanar?

 
  • Centres escolars
  • Una autoritat educativa que sol·liciti l’ajut per a l’alumnat sota la seva jurisdicció
  • El proveïdor dels productes degudament autoritzat per l’òrgan competent
  • Una organització que actuï en nom d’un o més centres escolars o autoritats educatives i que estigui constituïda específicament per a aquest fi.