AJUTS | 10/08/2011  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts a l'apicultura i la conservació de l'abellerol

El Departament d'Agricultura, Ramaderia , Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca ajuts destinats a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya, per ORDRE AAM/196/2011, de 27 de juliol (DOGC núm. 5939 - 10/08/2011). El termini de sol·licitud va de l'11 al 23 d'agost de 2011, ambdós inclosos.

apiculturacont10082011

L'objectiu dels ajuts és fomentar i facilitar l'activitat dels apicultors que treballen amb l'abella de la mel (Apis mellifera) en les zones d'abundància molt alta, alta i mitjana d'abellerol, tenint en compte que aquest ocell els fa disminuir la producció de mel i la importància de l'abella de la mel en la conservació de la biodiversitat per la seva acció pol·linitzadora.
 
En breu, estarà disponible la fitxa informativa (requisits, documentació, terminis, formulari de sol·licitud...) per a poder tramitar aquest ajut.
 

A qui va dirigit?

Poden ser beneficiaris de l’ajut les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacionsapícoles que compleixin els requisits següents:
  • Que estiguin donades d’alta a la Seguretat Social en el règim especial agrari per compte propi. En el cas de les persones jurídiques han d’estar donats d’alta tots els socis.
  •  Que tinguin com a mínim 150 ruscos en total.
  • Que els ruscos pels quals es demana la subvenció estiguin situats al territori de Catalunya, de manera permanent des del 15 de juny al 15 de setembre de l’any de la convocatòria en curs, a les zones amb abundància molt alta, alta o mitjana d’abellerol, segons la zonificació que estableix l’annex 2 d’aquesta Ordre. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà per declaració responsable a l’imprès normalitzat de sol·licitud de la subvenció.
  • Que tinguin cura que l’estat i les condicions dels assentaments on es disposen els ruscos per als quals es fa la sol·licitud no siguin perjudicials o contraris a l’objecte de la subvenció. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà per declaració responsable a l’imprès normalitzat de sol·licitud de la subvenció.
  • Que tinguin actualitzats el full de cens de l’explotació i el full de registre del programa sanitari de la cartilla d’apicultor.
  • Que tinguin totes les autoritzacions, permisos i llicències necessàries per poder desenvolupar les activitats subvencionades.