DESENVOLUPAMENT RURAL | 12/08/2011  RuralCat/MARM

L'Estat i la Generalitat segellen l'aplicacio de la Llei pel Desenvolupament Sostenible del Medi Rural

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el Protocol general subscrit amb la Generalitat per l'aplicació de la Llei per al desenvolupament sostenible del medi rural, a través d'un programa que s'aplicarà en setze zones rurals, que representen el 6,5% de la població catalana, i que compta amb un pressupost de més de 100 milions d'euros.

camp_cont_12082011.jpg

Tractor i camp. Font: MARM.

 

El Programa de Desenvolupament Rural s’engegarà a quatre zones rurals a revitalitzar, vuit intermèdies i quatre periurbanes. Per començar, es prioritzaran les actuacions a les zones a revitalitzar: Garrigues i Segrià; Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça: Ribera d'Ebre i Terra Alta; i Segarra, Solsonès, el nord-est de l'Anoia i l'oest del Bages.
 
La iniciativa compta amb un pressupost de 102,8 milions d'euros pel que fa a les actuacions de competència autonòmica, que seran cofinançades a parts iguals per l’Estat i Catalunya. A aquesta quantitat cal sumar-hi 1,2 milions d'euros per les infraestructures públiques que es declarin d'interès general i que executarà el  Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM),  així com accions que puguin dur a terme altres ministeris a càrrec dels seus propis pressupostos.
 
Per coordinar les accions de les diverses conselleries, la Generalitat ha creat la Comissió Interdepartamental pel Desenvolupament Rural Sostenible de Catalunya i s'ha designat al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural responsable de la coordinació operativa i de l'elaboració dels projectes de Plans de Zona. També s'ha cerat una Comissió de seguiment amb representants del govern central i de la Generalitat per tal de facilitar l'intercanvi d'informació i la cooperació.