SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 05/01/2018  ACSA

Dossier sobre la bioresistència o resistència als antimicrobians

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha publicat un dossier d'informació rellevant per desenvolupar una tasca pedagògica sobre la bioresistència o resistència als antimicrobians.

Una de les infografies del dossier

Una de les infografies del dossier. Font: ACSA

Els antibiòtics són medicaments per tractar les infeccions bacterianes en persones i animals. La resistència als antibiòtics és la capacitat dels bacteris de resistir als efectes d’un antibiòtic. El desenvolupament de resistències allarga i agreuja les infeccions fins el punt que les poden arribar a fer incurables. Els bacteris adquireixen aquesta capacitat mitjançant cavis genètics que els permeten sobreviure a l’acció dels antibiòtics i seguir-se reproduint. Tot i que es tracta d’un procés natural, el mal ús i l’abús dels antibiòtics l’estan accelerant el desenvolupament de resistència als antibiòtics.

La bioresistència suposa una amenaça cada cop més gran per a la salut pública mundial i és un problema que requereix la implicació conjunta de govern i ciutadania. L’estratègia a seguir consisteix en posar aquest problema en l’agenda de prioritats de la societat. És necessari que les persones prenguin consciència i coneguin tant la magnitud de la problemàtica com també les mesures que poden prendre per tal de minimitzar-lo.

Aquest document té com a objectius ajudar als professionals a explicar el problema de manera pedagògica en base al  coneixement científic disponible per tal de poder traslladar a la ciutadania l’impacte que pot arribar a tenir, informar-la de les mesures que s’estan prenent des de les institucions i conscienciar-la de la importància de les decisions i accions individuals i col·lectives que cal aplicar.