LLUITA BIOLÒGICA | 04/05/2009  Ruralcat

Nou bioinsecticida per a lluitar contra la mosca de la fruita

La mosca de la fruita del mediterrani, Ceratitis capitata, és una plaga distribuïda a nivell mundial que representa un dels problemes més greus en agricultura. El grup de recerca de l'Institut de Biotecnologia de la Universitat de Granada (UGR) ha aïllat i identificat una soca del gènere Bacillus altament tòxica per a les seves larves.

Mosca de la fruita

Font: DAR

La mosca de la fruita té especial rellevància econòmica en els països mediterranis. Donada la seva habilitat per a tolerar climes més freds que la resta de les espècies de mosques i el seu ampli espectre de plantes hostes, fa que sigui una de les espècies amb més repercussions econòmiques en l'agricultura mundial. Aquesta plaga ataca més de 260 espècies de fruites, flors o fruits secs de valor agroalimentari i es calcula que ocasiona pèrdues valorades en centenars de milions de dòlars anuals en els països en els quals es troba establerta, entre ells Espanya.

Substitució dels productes químics

 

Els insecticides químics com el malation, prohibit des de juny de 2007, han estat utilitzats tradicionalment, però no són efectius per al control de C. capitata. A més, el seu ús presenta una sèrie d'inconvenients, que fan desaconsellable la seva aplicació, com ara:

  • Contaminació del medi ambient.
  • Perillositat per al personal que l'aplica.
  • Necessitat de períodes de seguretat abans de la comercialització de la fruita
  • Fenòmens de resistència d'insectes, etc

. El fet que la legislació europea sigui cada vegada més estricta pel que fa a l'ús d'insecticides químics, fa que l'alternativa del control biològic estigui prenent protagonisme i constitueixi un nou camp d'explotació. L'equip d'investigadors va sotmetre a la soca de Bacillus a un tractament específic, protegit mitjançant patent, amb el que van aconseguir incrementar notablement la seva toxicitat davant la mosca de la fruita. A això cal sumar que es tracta d'una tècnica respectuosa amb el medi ambient, no tòxica, fàcil de produir, i que es pot subministrar per mètodes convencionals.