CENS AGRARI 2009 | 16/08/2011  RuralCat/INE

En una dècada desapareixen el 23 per cent de les explotacions agràries

El cens agrari realitzat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) conclou que el nombre d'explotacions agràries s'ha reduït un 23,2% a Espanya entre els anys 1999 i 2009, però la superfície agrícola utilitzada (SAU) mitjana per explotació ha augmentat un 18,5%. Hi ha, per tant, menys nombre d'explotacions però més grans que ara fa deu anys. Amb la ramaderia passa el mateix, disminueix el nombre d'explotacions però hi ha més caps de bestiar per explotació. Pel que fa al tipus de bestiar, Catalunya compta amb el major nombre de caps de porcí i aus.

TRACTORCAMPCONT10082011.jpg

Font: MARM.

 

El nombre d'explotacions censades l'any 2009 és de 989.796 i la SAU és de 23,75 milions d'hectàrees, 2,4 milions per sota de la registrada el 1999. Aquesta disminució s'ha produït tant a les terres llaurades, se n'han perdut un 8,43%, com a les terres per pastures permanents, que s'han reduït un 10,58%.

 
Pel que fa les unitats de treball per any i explotació (UTA) es registra un increment del 7,3% degut al procés de concentració i especialització que s'ha produït en els últims deu anys. El nombre total, però, s'ha reduït un 17,76% i és de 1.081.583. D'aquests, 564.093 corresponen a mà d'obra familiar.
 

La situació de la ramaderia

Pel que fa a la ramaderia ha baixat el nombre d'explotacions de totes les espècies de bestiar. Les caigudes més grans han estat en les de porcins (-61,4%), aus (-59,6%) i equins (-52,4%). El nombre d'explotacions de bovins i caprins han disminuït un 40% i el d'ovins un 35,6%
 
Tot i això el nombre mitjà de caps de bestiar per explotació ha augmentat en tots els casos. I en els que ho ha fet més és, precisament, en aquelles espècies en les que ha disminuït el nombre total d'explotacions: porcins (190,7%), aus (173,9%) i equins (128,1%)
En relació al nombre absolut de caps de bestiar, els més abundants són les aus amb quasi 201 milions, seguits de porcins amb 24,7 milions i ovins, amb 16.6 milions. En la darrera dècada ha augmentat el nombre de caps de bestiar porcí, avícola i equí i s'ha reduït l'oví, el caprí i el boví.

 

Resultats per comunitats

Pel que fa al resultat per comunitats, la Superfície Agrícola Utilitzada mitjana per explotació augmenta en tots els casos. L'augment més gran es produeix a Galícia (45,9%), la Rioja (32,6%) i Cantabria (30,2%). Els més moderats els trobem a Andalusia (6,9%) i Canàries (7,2%)
 
En la ramaderia s'aprecia una especialització segons la comunitat autònoma. Catalunya destaca en els sectors porcí i avícola, Castella i Lleó és la que té el major nombre de bestiar boví i també oví, conjuntament amb Extremadura i Castella-la Manxa.

 

Informació relacionada