AJUTS | 18/08/2011  RuralCat/DAAM

La Generalitat augmenta els ajuts a la gestió forestal sostenible

El Consell Rector del Centre de Propietat Forestal, organisme adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha anunciat que augmentarà en 1,3 milions d'euros la dotació de la convocatòria anticipada per la concessió d'ajudes a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada el 2011. També ha ampliat el termini de petició de sol·licituds, que havia de ser de sis mesos fins al 30 de novembre.

bosc_cont_1908201

 

Segons ha explicat el DAAM, la decisió respon a l'elevat nombre de sol·licituds presentades que han estat valorades favorablement i al fet que han coincidit en el temps amb altres convocatòries destinades a recuperar les masses forestals afectades per les nevades de l'any 2010.
 

La convocatòria inicial, que es va fer pública el passat 27 de desembre preveia un import màxim de dos milions d'euros cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER), el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí (MARM) i la Generalitat. L'augment d'1,3 milions d'euros anirà a càrrec del pressupost del Centre de la Propietat Forestal i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
 


 

Informació relacionada