DADES SECTOR | 05/04/2009  Ruralcat

Informes de l'Observatori de la llet sobre gestió econòmica i preus al 2008

L'Observatori de la llet ha publicat dos informes que fan balanç del sector al 2008: un sobre la gestió econòmica de les explotacions i un altre sobre els preus de la llet pagats en origen i al consum.

Processat de la llet

Font: Observatori de la Llet

Els documents es poden descarregar a través dels següents enllaços:

 

Gestió econòmica de les explotacions de vaques de llet

 

El primer informe, sobre la gestió econòmica, recull dades de l'any 2008 i les posa en comparació amb els resultats dels exercicis de 2007 i 2006. L'informe es divideix en dues seccions:

  • Dades i resultats de la gestió econòmica
  • Resultats econòmics de les explotacions de referència

 

Els preus en el sector lleter

 

Aquest informe fa un seguiment del preus percebuts pels ramaders per les seves principals fonts d¿ingressos, els costos de producció als que han de fer front, i els preus finals que paga el consumidor. El document s'estructura en els següents capítols:

  • Preus de la llet a les explotacions de Catalunya
  • Preus de la llet al món
  • Comparació de preus
  • Preus d'altres partides dels ingressos
  • Preus pagats per als principals productes
  • Preus dels productes lactis

Per a qualsevol consulta pots contactar amb els responsables de l'Observatori de la llet a l'adreça observatorillet@ruralcat.net.