SANITAT VEGETAL | 18/02/2009  Ruralcat

El silici: un bon antiestressant per les plantes

Un estudi del grup de recerca de Fisiologia Vegetal de la UAB i de l'Institut de Fisiologia Vegetal de l'Acadèmia Búlgara de Ciències conclou que en el seu dia a dia, les plantes experimenten canvis continus procedents del seu entorn, fet que els genera, en alguns casos, situacions d'estrès.

Camp de blat de moro

Camp de blat de moro

Per a dur a terme aquest estudi, els investigadors han:

  • Analitzat els efectes nocius (un procès oxidatiu letal) davant la presència excessiva de manganès, l'element metàl·lic que, en nivells normals, juga un paper molt important en processos com la fotosíntesi.


  • Comprovat que el silici (Si) té propietats alleujadores en aquests casos de toxicitat per manganès, i ho ha fet amb dues varietats de blat de moro.

Els resultats demostren que un tractament amb Si estimula les defenses antioxidants de la pròpia planta, un fet clau per la supervivència vegetal. El treball, fet en col·laboració amb l¿equip de la Dra. S. Donchevade l'Institut de Fisiologia Vegetal de l'Acadèmia Búlgara de Ciències, de Sofia, s'ha centrat en l'efecte positiu del silici en plantes de blat de moro afectades per toxicitat de manganès (Mn).

 

Proves en dues varietats de blat de moro

 

Recordem que el Mn és un element essencial per a les plantes implicat en diverses funcions, com la fotosíntesi i l'activació enzimàtica. Tanmateix, la seva disponibilitat excessiva, especialment en sòls àcids, provoca fenòmens tòxics a les plantes i dispara processos oxidatius de tipus destructiu. En aquest sentit, la investigació s'ha centrat específicament l¿acció alleujadora del silici en front a la toxicitat per Mn en dues varietats de blat de moro, Kneja 605, sensible al Mn, i Kneja 434, una varietat tolerant.

 

Estimulació del sistema antioxidant en planta

 

Per poder visualitzar tant les diferencies varietals en tolerància al Mn com l'efecte del Si s'han utilitzat diferents indicadors d¿estrès:

  • Síndromes foliars i concentració de fenols totals


  • Peroxidació de lípids com a indicador de danys de les membranes


  • Acumulació de grups tiols no proteics com a senyal d'inducció de mecanismes de defenses antioxidants.

D'aquesta manera, l'estudi ha demostrat que la varietat tolerant té una major capacitat per a incrementar les defenses antioxidants al estar exposada a nivells tòxics de Mn que la varietat sensible. A més, el tractament amb Si també incrementa el nivell de grups tiol no proteic. En conclusió, tot fa pensar que l¿estimulació del sistema antioxidant en planta és el mecanisme clau de l'alleujament de l'estrès iònic mitjançant el Si.