50093291001 | 17/02/2009  Ruralcat

La cria de bivalves al Delta amb la família Carles

Al Delta de l'Ebre fa anys que s'hi cultiven musclos i ostrots com alternativa econòmica a les produccions habituals de la zona. En Ramon i la resta de la família Carles han continuat la feina començada pel seu pare fa quaranta anys i ara, no només produeixen aquests apreciats bivalves, sinó que a més, els depuren, distribueixen i comercialitzen.

Ramon Carles

El fet de controlar totes les fases de la cadena productiva, des de la cria a les muscleres i ostreres fins a la venda al consumidor final, els permet establir un preu de mercat que garanteixi, en la mesura del possible, la rendibilitat de la seva empresa. A més, poden assegurar la qualitat dels seus cultius, des del punt de vista organolèptic, i encara més important, des del punt de vista de la seguretat alimentària, ja que els productes que treuen al mercat han de complir tots els requisits en matèria de seguretat que els exigeix la llei per a evitar intoxicacions a la població.

 

La seguretat alimentària al debat d'AgroNoms

 

La producció de bivalves, donada la seva manera d'alimentar-se, filtrant l'aigua per a capturar el menjar, sempre ha estat vista com a potencialment perillosa pel consumidor, motiu pel qual està sotmesa a rigorosos controls de qualitat que asseguren la seva innocuïtat per a qui les mengi, fins i tot en cru. Controls als que, en principi, tots els sectors de la indústria alimentària han d'estar sotmesos. Tot i això, de forma periòdica apareixen casos d'intoxicació alimentària en la població, o de partides de menjar que s'han de retirar per estar en mal estat o contenir ingredients nocius per la salut. Al fòrum d'AgroNoms s'inicia un debat al voltant de la suficiència dels controls de qualitat que es realitzen avui dia i la confiança que proporcionen al consumidor. Pots participar en aquest i altres debats oberts a l'AgroNoms sobre temes relacionats amb el món agrícola i ramader català i la indústria agroalimentària. La teva opinió també compte!

Informació relacionada