SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 03/02/2009  Ruralcat

Nou model "d'etiqueta intel·ligent" per a conèixer la frescor de la carn

Un grup d'investigadors valencians està desenvolupant una nova "etiqueta intel·ligent" que permetrà conèixer el grau de frescor dels aliments carnis envasats. Aquestes etiquetes contribuiran a tenir un major control sobre la qualitat microbiològica i organolèptica dels productes carnis.

Carn fresca

L'equip format per científics de l'Institut d'Investigació en Química Molecular Aplicada (IQMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV), està treballant en indicadors colorimètrics que aniran impresos en el propi material de l'envàs o sobre substrats optimitzats susceptibles de ser adherits posteriorment a l'envàs. Els dispositius indicadors de frescor que existeixen avui en dia acostumen a presentar-se en forma d'adhesiu i, per tant, poden desprendre's de l'envàs a causa de la humitat, temperatura o la brutícia al llarg de tot el cicle de distribució. Es pretén que aquest nou mètode d'identificació arribi a ser fàcilment imprimible, per a que arribi a tenir una aplicació global de baix cost per a la indústria agroalimentària.

 

Funcionament de l'indicador

 

L'indicador detecta les elevades proporcions microbianes mitjançant una reacció amb alguns metabòlits volàtils tals com l'amoníac, les amines biogèniques, l'àcid sulfhídric o àcids de cadena curta, que li fan canviar el color de forma fàcilment perceptible per l'ull humà. Gràcies a aquest control visual els consumidors i els agents implicats en la indústria agroalimentària s'alertaran sobre l'estat del producte, assegurant la seva adequada conservació i qualitat i garantint una òptima distribució, emmagatzematge i conservació del mateix. Segons els membres de la investigació, el ser humà només és capaç de detectar els compostos generats per la desnaturalització de les proteïnes quan l'aliment es troba en un nivell de deteriorament molt avançat. Així, l'ús d'indicadors de la frescor es preveu com una eina eficaç per a augmentar la seguretat alimentària. El projecte ha estat finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i, a més, hi ha col·laborat l'Institut Tecnològic de l'Embalatge, Transport i logística (ITENE).