AJUTS | 18/01/2018  RuralCat

La CE destina 169 milions a una nova campanya de promoció agroalimentària

Brussel·les obre la convocatòria d’ajuts a la promoció de productes agrícoles de 2018. El termini de presentació de propostes finalitza el 12 d’abril.

El divendres, dia 12 de gener de 2018, la Comissió Europea (CE) va posar en marxa una nova campanya de promoció dels productes agroalimentaris europeus amb un pressupost de 169 milions d’euros, amb l’objectiu de donar a conèixer els productes a nous mercats, especialment en països “amb potencial de creixement”.

Es tracta d’una convocatòria destinada a organitzacions de productors i associacions sectorials, que poden enviar les seves propostes fins al proper 12 d’abril a la CE, que anunciarà a la tardor qui són els beneficiaris.

Els programes “simples” poden presentar-los una o diverses organitzacions del mateix país, mentre que els “múltiples” estan disponibles per almenys dues organitzacions nacionals de dos Estats membres com a mínim, o bé una o diverses organitzacions europees.

Els programes comptaran aquest any amb 27 milions d’euros de finançament europeu més que l’any passat, quan es van destinar 142 milions en la mateixa convocatòria.

Dos terços dels fons disponibles es reserven a la promoció dels productes alimentaris de la UE a tercers països, en particular “aquells en què hi ha més possibilitats d’augmentar les exportacions agroalimentàries”, com Canadà, Japó, Xina, Mèxic i Colòmbia, afirma la CE.

En el cas dels programes interns de la UE, l’atenció se centrarà en informar els consumidors sobre els diferents règims i etiquetes de qualitat, com les indicacions geogràfiques o els productes ecològics.

La CE precisa que el finançament sectorial es destinarà a programes que fomentin la cria sostenible, especialment de bestiar oví i cabrum, i que s’han reservat fons per a les campanyes de promoció de l’alimentació saludable i el consum de fruites i hortalisses

Poden beneficiar-se d’aquestes convocatòries organitzacions professionals, organitzacions de productors i organitzacions agroalimentàries responsables d'activitats de promoció.

El dia 31 de gener, es farà un Infoday a Brussel·les per donar informació sobre com presentar-se a aquestes convocatòries.

 

Convocatòria Programes múltiples

 
  • Informació i promoció en producció sostenible de carn d'oví i cabrum

 L'objectiu és ressaltar l'aspecte sostenible del sector oví/cabrum que compta com el sistema de producció ramadera més extens i té un paper important en la protecció de la natura i en la conservació de la biodiversitat.

  • Informació i promoció sobre fruites i verdures en el context de pràctiques dietètiques adequades

L'objectiu és augmentar el consum de fruites i hortalisses de la UE per informar els consumidors sobre pràctiques dietètiques equilibrades i adequades.

  • Esquemes de qualitat de la UE o mèrits dels productes agrícoles de la UE

L'objectiu és augmentar la consciència i el reconeixement dels esquemes de qualitat de la UE.

  • Informació i promoció a tercers països

Els programes d'informació i promoció es destinaran a un o diversos països tercers.

 

Convocatòria Programes Simples

 

  • Esquemes de qualitat de la UE

Els programes d'informació i promoció dirigits als sistemes de qualitat de la UE han de ser una prioritat clau en el mercat interior ja que aquests sistemes proporcionen als consumidors garanties sobre la qualitat i les característiques del producte o el procés de producció utilitzat, aporten un valor afegit als productes en qüestió i milloren les oportunitats de mercat.

  • Informació i promoció sobre el mèrit de productes agrícoles de la UE

L’objectiu és destacar les característiques específiques dels mètodes agrícoles a la UE i les característiques dels productes agrícoles i alimentaris europeus

  • Informació i promoció en la producció sostenible de carn d'oví/cabrum

L'objectiu és ressaltar l'aspecte sostenible del sector oví/cabrum que compta com el sistema de producció ramadera més extens i té un paper important en la protecció de la natura i en la conservació de la biodiversitat.

  • Informació i promoció a la Xina, Japó, Corea del Sud, Taiwan, Sud-est asiàtic o el sud d'Àsia

L'objectiu general de les mesures de provisió d'informació i promoció és millorar la competitivitat del sector agrícola de la UE.

  • Informació i promoció a Canadà, EUA, Mèxic o Colòmbia

L'objectiu general de les mesures de provisió d'informació i promoció és millorar la competitivitat del sector agrícola de la UE.

  • Informació i promoció a altres països tercers

Informació i promoció a altres àrees geogràfiques.