FRUIT.NET | 18/01/2018  RuralCat

Fitxa Tècnica sobre l’efectivitat del control biològic per al pugó gris de la pomera

Aquesta fitxa tècnica del projecte Fruit.Net ens explica que l’alliberació de fauna auxiliar de biofactories en plantacions de pomeres no va controlar satisfactòriament la plaga de pugó́ gris i que cal adoptar, addicionalment, altres mesures i tractaments.

El pugó gris (Dysaphis plantaginea Passerini (Hemiptera: Aphididae)) és una de les principals plagues que afecten de forma regular les plantacions de pomeres. Inicia l’activitat al març, quan les pomeres entren en vegetació, moment en què hi ha molt poca fauna auxiliar.

L’alliberació d’espècies útils procedents de biofactories és un recurs per poder incrementar de forma ràpida les poblacions dels seus enemics naturals en les plantacions de pomeres i facilitar la regulació d’aquesta plaga.

Aquesta Fitxa Tècnica ens explica els resultats dels assajos realitzats, en el marc del projecte Fruit.Net durant els anys 2010 i 2011, consistents en l’alliberació d’espècies depredadores i parasitoïdes en plantacions comercials durant la primavera, sense altres accions paral·leles orientades a frenar el desenvolupament d’aquesta plaga. Aquest mètode ha quedat lluny del control satisfactori d’aquesta plaga en plantacions de varietats sensibles. Per tant, caldrà adoptar, addicionalment, altres mesures complementàries orientades a evitar la colonització dels arbres a la tardor per part dels pugons adults (tractaments, ús de xarxes) o bé a frenar el desenvolupament de la plaga a primavera (tractaments a l’hivern o en prefloració).