NOVA PLATAFORMA ePAC | 15/12/2011  RuralCat/DAAM

El DAAM apropa la participació ciutadana a la reforma de la PAC

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha posat en marxa ePAC, una plataforma que ha de servir per recollir propostes per tal de conformar el posicionament català respecte a la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea. Tothom podrà participar en quatre blocs temàtics: fitxa financera, pagaments directes, mesures de competitivitat i desenvolupament rural.

epac_cont_15122011

Font: DAAM.

 

Vinculada a la plataforma e-Catalunya, aquesta eina informàtica neix amb l’objectiu d’obrir i facilitar la participació i les aportacions del conjunt de la societat catalana i, més en particular, aquells que tenen interessos en el sector. Per tant, ePAC serà el punt de trobada virtual per al sector i altres col·lectius per facilitar la comunicació i participació sobre la reforma de la PAC.


El grup ePAC serà de lliure accés per la consulta de la informació que hi figura, però per participar en els debats i poder fer aportacions serà necessari estar donat d’alta al portal. A la portada hi figuren els temes a debatre, consells sobre com aprofitar aquest apartat i enllaços relacionats amb documents de la Comissió Europea i el canal de notícies sobre la reforma de la PAC.

 

Nova Comissió de Seguiment de la reforma de la PAC 

D’altra banda, el DAAM ha creat un grup de treball de la Comissió de Seguiment de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), un organisme en el qual estan representats l’Administració agrària catalana, les organitzacions professionals i entitats agràries, i membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del Parlament de Catalunya.


Aquest mes de desembre ha tingut lloc la seva primera reunió, en la qual han participat al voltant de 25 persones, i ha esta el tret de sortida per al debat de posicionament del sector agrari català sobre la reforma de la PAC. Està previst que hi hagi un total de 12 reunions abans d’aprovar un document conjunt, que es pretén que compti amb el suport ampli de la Taula de Concertació Agrària i del Parlament català.

 

El grup de treball que ha iniciat la tasca de seguiment de la reforma de la PAC porta per nom “Fitxa financera”, i ha analitzat l’impacte financer que pot tenir a Catalunya la modificació dels ajuts comunitaris, tal com té previst la Comissió Europa en el seu pla de reforma.

 

També hi haurà una agenda, on es programaran les dates de referència de previsió d’obertura dels debats i altres dates rellevants relacionades amb l’elaboració de la proposta de posicionament final de la reforma de la PAC. També hi haurà un apartat anomenat “Temes a debat” que constarà de dues parts. En una, hi haurà un text informatiu sobre la temàtica a tractar per cada grup de treball i un enllaç a l’apartat del fòrum corresponent. A l’altra, s’anirà informant de les reunions que realitzi cada grup de treball de la Comissió de Seguiment de la reforma de la PAC.