FINS AL 31 D'OCTUBRE | 20/12/2011  RuralCat/DAAM

El DAAM convoca el PITA 2011

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2011, que distingeix les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat. La convocatòria inclou dos tipus de guardons, dotats amb 6.000 euros cadascun, i també dues nominacions, premiades amb 2.000 euros cadascuna. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 31 d'octubre de 2011.

premis pita 2011 cont.jpg

La nova edició del PITA 2011 consta de dues modalitats de premi, en les quals es diferencien, per una banda, les agroindústries de primera transformació i/o conservació i de subministrament de productes i serveis i, per una altra, les empreses agràries que hagin incorporat alguna innovació significativa en els processos de producció i/o de gestió.

El jurat dels premis està constituït per dos representants del món universitari, dos de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), quatre del Departament, i el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que actuarà com a president, i que designarà les persones membres del jurat.

Fomentar que el sector agroalimentari sigui capdavanter en innovació
Per tal que el sector agrari sigui capaç de donar respostes a les necessitats de la nostra societat, que està orientada a la demanda de productes de qualitat, segurs i produïts d'una manera respectuosa amb el medi ambient i el benestar animal, cal que el teixit agroalimentari esdevingui capdavanter en la innovació.

D'aquí que la finalitat d'aquest guardó, creat l'any 2001, sigui fomentar i incentivar el sector agrorural a realitzar actuacions innovadores i capdavanteres que signifiquin una novetat tecnològica per a l'empresa, mitjançant la representació d'un nou producte o procés independentment de la seva existència en el mercat.

El premi i la nominació concedits es faran públics en el web del DAAM i a RuralCat, i també s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències del Departament.