I+R+D | 09/12/2011  RuralCat/UPM

Desenvolupen un sistema per prevenir gelades

Investigadors del Grup de Robòtica i Cibernètica de la Universitat Politècnica de Madrid desenvolupen un sistema que permet obtenir instantàniament informació sobre l'estat del camp de cultiu i una previsió climàtica. El sistema combina diverses tecnologies, com xarxes de sensors sense fils i helicòpters.

inviernocont.jpg

Els entorns agrícoles són un context idoni per aplicar aquestes noves tecnologies per maximitzar el rendiment i la seguretat dels terrenys. Per exemple, les xarxes de sensors sense fils (Wireless sensor network WSN) s'utilitzen molt actualment, ja que permeten conèixer els diversos paràmetres associats a l'estat del cultiu de forma distribuïda, instantània i a distància.

Els nodes WSN són petits dispositius interconectats entre ells mitjançant una malla de comunicacions per adquirir informació del seu entorn i transmetre-la. D'aquesta manera es poden mesurar variables ambientals simples com la humitat o la temperatura, i complexes com la concentració específica d'un gas. També és possible analitzar l'estat de maduració la presència de plagues o preveure les condicions climatològiques i ambientals.

Aquesta investigació es centra en les previsions climatològiques i en les vinyes, un conreu molt sensible a la temperatura i a les gelades. Preveure amb precisió on i quan es produiran és complicat, ja que la diferència d'altures, la presència d'arbres i altres factors fan que les diverses zones de la vinya estiguin exposades a diferents condicions. Per això aquesta eina analitza l'evolució de la temperatura i la humitat a les diverses zones i, en funció de la llum, estima on i quan es produiran les gelades.

Malgrat tot, el sistema té un inconvenient. Perquè funcioni adequadament cal una bona connectivitat entre els sensors, l'abast és limitat i al terreny agrícola hi ha nombrosos obstacles fixes i mòbils. Per garantir el funcionament del sistema s'ha utilitzat un vehicle aeri que ha recorregut els camps recollint la informació. D'aquesta manera es poden obtenir instantàniament les dades i connectar camps llunyans i supervisar diversos tipus de cultiu. Ajuntant aquestes peces s'obté un sistema que avisa a l'agricultor a través del mòbil i l'ordinador de quan i on es produiran les nevades.

Informació relacionada