PDR | 24/01/2018  DARP

La CE engega una consulta pública sobre els resultats dels PDR 2007-2013

La consulta es farà fins al 20 d'abril i permetrà donar l’opinió sobre l'eficàcia dels nombrosos programes de desenvolupament rural finançats amb càrrec al pressupost de la Política Agrària Comuna per al període 2007-2013.

El 22 de gener, la Comissió Europea (CE) ha engegat una consulta pública per conèixer què es considera que ha funcionat i què no en els programes del període 2007-2013 i així poder millorar la programació del desenvolupament rural en el futur.

Entre les preguntes que es fan hi ha si els enquestats creuen que els programes de desenvolupament rural han millorat la competitivitat de l'agricultura i la silvicultura, han contribuït a millorar el medi ambient i el camp, a més de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i ajudar a diversificar l'economia rural. També es demana als enquestats si consideren que els programes de desenvolupament rural tenen una bona relació de cost-benefici pel que fa als diners invertits.

La Comissió Europea presentarà noves propostes jurídiques per millorar l'alimentació i l'agricultura de la UE a finals d'aquest any, aprofitant la seva recent comunicació i els resultats de les avaluacions en curs de l'impacte de diverses opcions polítiques possibles. Els resultats d'aquesta consulta pública també contribuiran al procés i ajudaran a informar de futures propostes polítiques.