OVÍ | 24/01/2018  RecerCat

Les ovelles poden reconèixer les cares de persones, com els humans

Científics de la Universitat de Cambridge han comprovat que les ovelles tenen una capacitat avançada de reconeixement facial similar a la dels humans i altres primats, i no solament de memoritzar imatges. A més, són capaces de reconèixer cares familiars a partir d’imatges en 2D, és a dir, de fotografies.

Imatge del vídeo Sheep can recognize a human face (Science News)

Imatge del vídeo Sheep can recognize a human face (Science News)

Se sabia que les ovelles identificaven imatges dels membres del seu ramat, i fins i tot de les persones que les cuidaven, però els científics no sabien del cert si les ovelles tenien l’habilitat per al reconeixement real o es tractava d’una simple memorització. Les ovelles s’uneixen ara a altres animals, com ara cavalls, gossos, macacos rhesus i alguns ocells, que són capaços de distingir faccions d’individus d’altres espècies.

Els investigadors van mostrar fotografies de diverses persones a vuit ovelles a través de dues pantalles d’ordinador. En una pantalla apareixia la cara d’una persona famosa, mentre que a l’altra pantalla apareixia la imatge d’una persona desconeguda. Abans, l’equip havia familiaritzat les ovelles amb les cares de les quatre persones famoses mostrant-los o bé les cares de les persones famoses per pantalla o bé un objecte. Quan l’ovella encertava la pantalla amb la cara de la persona famosa, rebia una recompensa en forma de pinso granulat.

A continuació, els investigadors van combinar les fotografies de les persones famoses amb fotografies de persones desconegudes. El resultat va ser que les ovelles van triar el rostre de la persona famosa per sobre de la d’un estrany prop del 79 % de mitjana.

Per comprovar que les ovelles no estaven memoritzant formes, els investigadors van fer la mateixa prova, però amb les fotografies de les persones famoses inclinades cap a la dreta o cap a l’esquerra. Les ovelles no van aconseguir tants encerts, però tot i així, el percentatge d’encert de reconeixent de les cares de les persones famoses va ser del 67 % de mitjana, un descens en el rendiment comparable al dels éssers humans realitzant la mateixa tasca.

En una prova final, les ovelles havien de triar entre una imatge d’una de les cares dels seus cuidadors i la d’una persona desconeguda. Atès que el cuidador s’encarrega a diari de les ovelles, els animals estaven familiaritzats amb la seva cara, tot i que mai no havien vist una fotografia en 2D del seu rostre. El reconeixement de la fotografia d’una persona familiar que es veu a diari requereix el processament d’imatges complexes, ja que les ovelles han de traduir la imatge de la persona que coneixen en 3D a la seva memòria en una imatge en 2D.

Els investigadors creuen que la capacitat de les ovelles per reconèixer les cares humanes és un subproducte de la seva capacitat de discriminar entre diferents cares d’ovelles. Potser per a les ovelles la cara d’una persona és prou semblant a la cara d’una ovella i activa el seu sistema de processament de rostres d’ovelles, tot i que és possible que el reconeixement de les cares humanes es basi en un sistema de reconeixement més general.

Referència: F. Knolle et al., from two-dimensional images, R. Soc. Open Sci., 4 (2017). DOI: dx.doi.org/10.1098/rsos.171228.