PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 05/12/2011  RuralCat/MARM

Una quarta part de les llars consumeixen productes ecològics

Segons un estudi realitzat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), una quarta part de les llars espanyoles consumeixen productes ecològics una vegada al mes i ha augmentat la consciència dels avantatges que comporten. L'estudi també revela que el principal motiu per consumir-los és la preocupació per la salut.

pkmes_cont_5122011.jpg

 L'estudi titulat "Caracterització de la tipologia i perfil sociodemogràfic del consumidor d'aliments ecològics a Espanya" forma part d'un conjunt d'actuacions conjuntes entre el MARM i la Federació Espanyola d'Empreses de Productes Ecològics (FEPECO) i té com a objectiu conèixer quin és el perfil de l'actual consumidor de productes ecològics, conèixer els motius de compra i determinar noves possibilitats de desenvolupament i tipologies de consumidor.

Segons els resultats els consumidors de productes ecològics, que ja representen una quarta part de les llars espanyoles, reconeixen les etiquetes identificatives i els consumeixen una vegada al mes. Tot i això només una tercera part de la població espanyola reconeix l'etiqueta identificativa. Pel que fa als productes consumits predominen la fruita i la verdura fresca que són la porta d'entrada de molts consumidors a aquest tipus de productes.

L'estudi indica que hi ha un gran potencial pel que fa al desenvolupament de productes ecològics, ja que els entrevistats mostren un gran coneixement de les tendències de consum sostenible i estan disposats a augmentar el seu consum.Tipus de consumidorsEls consumidors de productes ecològics tenen una edat mitjana de 40 anys i, majoritàriament, viuen en llars formades per quatre membres i tenen fills menors de 12 anys. L'estudi estableix quatre grups de consumidors segons les seves motivacions i les seves actituds davant d'aspectes com el medi ambient, l'ecologia i la salut.

El grup més important és el del que s'anomena consumidors convençuts, són un 32 per cent i estan plenament conscienciats amb un consum ecològic i sostenible. El següent grup és el dels consumidors desimplicats, que representen un 26 per cent i consumeixen aliments ecològics perquè està de moda. A continuació, amb un 21 per cent, trobem els ecologistes, amb una gran sensibilitat cap al medi ambient i disposats a provar nous productes. I, per últim, un altre 21% són els anomenats consumidors preocupats per la salut, que majoritàriament són dones que busquen una millora en l'aspecte i la salut a través de l'alimentació ecològica i l'exercici físic.