INFORME SECTOR | 16/12/2008  Ruralcat

Preus percebuts i pagats pel productor, exercici 2007 i 2008 (de gener a setembre)

L'Observatori de la llet ha elaborat un nou informe dels preus percebuts pel productor i els preus pagats per als principals productes amb les dades acumulades des de gener de 2007 fins a l'1 d'octubre de 2008. Els resultats s'han calculat en base a les dades de les explotacions de referència de l¿Observatori.

Vaca

A partir d¿elles s¿han calculat els preus base i els preus realment percebuts, aplicant les mitjanes ponderades amb la quantitat i la qualitat de la llet lliurada per les explotacions. Una de les funcions de l¿Observatori de la llet és subministrar a la Taula Sectorial de la llet informació sobre la situació estructural i conjuntural del sector, fonamentada, entre d'altres, en:

  • Preus percebuts pels productors
  • Preus pagats per als principals productes

En el prímer capítol es presenten els gràfics de l¿evolució dels preus i les primes per al:

  • Conjunt d¿explotacions
  • Explotacions que venen directament a la indústria de transformació
  • Les explotacions que venen directament a les cooperatives no transformadores i/o primers compradors no industrials.

Tot seguit, l'Observatori de la Llet ha inclòs una sèrie de gràfics explicatius d' alguns preus pagats durant l¿any 2007 i de gener a setembre de 2008 que afecten els costos de producció. Per a qualsevol consulta pots contactar amb els responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net o contactant amb Antoni Segui.